Skip to main content

Försämrad ekonomisk prognos för Akademiska

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2014 11:00 CEST

Akademiska sjukhusets ekonomiska prognos för 2014 har försämrats med 100 miljoner kronor. Främsta orsakerna är minskade intäkter för riks- och regionvård, ökade kostnader för personal och medicinskt material samt en svagare ekonomisk utveckling under sommaren än beräknat. 

– Akademiska har haft ett tufft ekonomiskt läge 2014 och har sedan början av året arbetat med resultatförbättrande åtgärder. Efter sommaren har ytterligare åtgärder startats som kommer att ge positiva effekter under hösten, men inte tillräckligt för att nå en ekonomi i balans. Vår målsättning är att fortsätta effektivisera verksamheten, säger Jan-Erik Sundquist, biträdande sjukhusdirektör med ansvar för ekonomi och produktion.

Akademiska sjukhusets ekonomiska rapport för januari-augusti är nu klar. Den nya prognosen pekar mot ett minusresultat på cirka 290 miljoner kronor. Landstingsfullmäktige har tidigare godkänt ett minusresultat på cirka 190 miljoner kronor under 2014. Det handlar alltså om en försämring på 100 miljoner kronor.

– En orsak till den försämrade prognosen är fortsatt brist på sjuksköterskor. Trots att sjukhuset rekryterat cirka 135 sjuksköterskor hittills i år saknas fortfarande drygt 60. Detta har medfört att vi har 71 fler vårdplatser stängda än planerat och svårt att öka den planerade, elektiva vården i den omfattning som är nödvändig, säger Jan-Erik Sundquist.

Han framhåller även ökade personalkostnader som en bidragande orsak, då framförallt effekter av löneöversynen och de strategiska lönesatsningar som gjorts under året på sjuksköterskor och vissa andra yrkesgrupper. Dessutom har sjukhuset haft ökade kostnader för medicinskt material vilket framförallt hänger samman med en ökning av laparoskopiska ingrepp och operationer med robot samt dyrare kostnader för hjärtklaffar och andra implantat.

Mer information:
Jan-Erik Sundquist, biträdande sjukhusdirektör med ansvar för ekonomi och produktion,
018-611 30 40 eller 0767-217287

Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.