Skip to main content

Höjda p-avgifter ska minska trängseln på Akademiska

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 08:54 CET

Bristen på parkeringsplatser vid Akademiska sjukhuset är känd sedan länge. För att öka tillgängligheten höjs parkeringsavgifterna från 1 december för besökare och personal samtidigt som parkeringstiden begränsas. Syftet är att göra det lättare för de mest behövande att parkera dagtid.

– Närheten till city och resecentrum i kombination med relativt låga avgifter har medfört att parkeringarna även kan utnyttjas av personer som shoppar eller arbetspendlar. Förhoppningen är att det nu ska bli lättare för de mest behövande att hitta plats. Det gäller både personal och patienter som ska till våra mottagningar, säger biträdande sjukhusdirektör Björn Ragnarsson.

Enligt beslutet begränsas parkeringstiden för patienter/besökare till sex timmar och för personal till 30 timmar. Vidare ska avgift på besöksparkering erläggas dygnet runt i stället för 08.00-18.00. Frågan om att skapa fler parkeringsplatser på området ska utredas av Landstingsservice till sommaren 2012, bland annat för att möta ökad efterfrågan när Psykiatrins Hus slår upp portarna 2013. I samband med en eventuell utbyggnad av arenaområdet vid Studenternas ska diskussioner inledas med Uppsala kommun om en gemensam parkeringslösning.

– Vi vill så långt som möjligt bereda patienter och andra besökare plats samtidigt som personal, som av olika skäl inte kan åka kollektivt, ska kunna parkera nära jobbet till ett överkomligt pris. Vi ska komma ihåg att sjukhuset har gott om parkeringsplatser för anställda i jämförelse med andra större arbetsgivare i centrala staden. De övriga fem största arbetsgivarna har sammanlagt 58 platser åt personalen, medan vi har omkring 1 000, säger Björn Ragnarsson.

För besökare höjs avgiften på utomhusparkeringar från 10 till 25 kr/timme, i garagen från 15 till 30 kr/timme. För patienter/besökare som behöver stå längre tid kommer det dock att finnas möjlighet att köpa dygns- och veckokort för 75 respektive 300 kr på utomhusparkeringarna.

Parkeringsavgifterna i sjukhusets närområde ligger på 12-60 kronor/timme. Även för personalen höjs parkeringsavgifterna.


Mer information:
Björn Ragnarsson, biträdande sjukhusdirektör, 018-611 30 22 eller 070-528 47 15
Thord Hägg, förvaltningschef landstingsservice, 018-611 65 94 eller 070-611 02 13
Sonja Ekström Boström, chef lokalplaneringen Akademiska, 070-536 54 59
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21