Skip to main content

Hudkontakt ersätter kuvös

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 11:20 CEST

Akademiska sjukhuset värd för konferens om kärngurumetoden
Föräldrar på nyföddhetsavdelningen kan i dag vårda sina små för tidigt födda barn hud mot hud i stället för i kuvös.

Förälderns kropp ersätter kuvösen; små barn som behöver neonatalvård skiljs inte från sina föräldrar och kan vårdas hemma mot slutet av vårdtiden.

En del barn kan skötas hud mot hud av mamma eller pappa dygnet runt från första början. Barn som inte kan hållas hud mot hud under hela dygnet till en början, till exempel barn som behöver intensivvård, kan ofta vårdas hud mot hud en stor del av dagen, för att längre fram vårdas helt med kängurumetoden.

Metoden utvecklades i Colombia och har sedan spritts till andra länder. Den har en rad fördelar för både barn och föräldrar och därför tillämpas den numera på neonatalavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Tisdag 25 april är Akademiska sjukhuset värd för en konferens om hur kängurumetoden har anpassats till svenska förhållanden.

Till konferensen kommer dr Nathalie Charpak från Bogotà, Colombia, och dr Nils Bergman, Kapstaden, Sydafrika, som är världsledande i forskning och tillämpning av metoden. Barnmorskan Ann-Marie Widström och barnpsykiater Tomas Ljungberg, docenter och framstående forskare om vård runt förlossningen och mor-barnrelationen medverkar också.

Praktiska aspekter på metoden presenteras av flera föreläsare från kvinno- och barndivisionen på Akademiska sjukhuset.

Mer information
Universitetslektor Kerstin Hedberg Nyqvist, 018 - 611 27 84,
kerstin.hedberg_nyqvist@kbh.uu.se
Sektionsledare Ylva Thernström-Blomqvist,
ylva.thernstrom-blomqvist@akademiska.se