Skip to main content

Kortare väntetider ger Akadmiska del av kömiljarden

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 13:24 CET

Landstinget i Uppsala län och Akademiska sjukhuset lever upp till kriterierna för kömiljarden, den extra satsning regeringen gjort under 2009 för att minska väntetiderna i vården. För att få del av pengarna måste minst 80 procent av patienterna få läkarbesök inom tre månader och/eller erbjudas behandling eller operation inom tre månader.  Av Socialdepartementets sammanställning, som blev offentlig fredagen den 18 december, framgår att landstinget får 35 miljoner kronor i extra statsbidrag för 2009.

– Tack vare fantastiska insatser av personalen för att kapa köerna, där många arbetat extra på kvällar och helger, får nu mer än åtta av tio patienter träffa en läkare inom tre månader. När det gäller operationstider ligger vi ännu bättre till. Mer än nio av tio patienter erbjuds operation inom 30 dagar, säger biträdande sjukhusdirektör Björn Ragnarsson.

Bättre kontroll av väntelistorna, att de hålls uppdaterade, är enligt Björn Ragnarsson en viktig förklaring till de goda resultaten. En annan är de satsningar på kvälls- och helgoperationer som gjorts inom bland annat ortopedi och kirurgi för att få bort puckeln av väntande patienter.

– Ett ökat leantänkande har satt tydliga spår i verksamheten. Reumatologmottagningen har infört återbesök vid behov och handkirurgen vissa återbesök hos sjuksköterskor för att ge läkare mer tid med akuta, svåra patientfall. Inom röntgen har man startat en ny enhet för akutpatienter. Nu gäller det att under 2010 fortsätta med det arbete som startat för att skapa effektiva patientflöden, fortsätter Björn Ragnarsson.

Landstinget i Uppsala län har i år satsat totalt 30 miljoner kr för extra insatser för att korta väntetiderna i vården. Akademiska sjukhuset har tilldelats drygt 15 miljoner för uppdraget. Exakt hur miljonerna från pengarna från ”kömiljarden” kommer att fördelas inom landstinget är ännu inte fastställt.

 

Mer information:

Björn Ragnarsson, bitr sjukhusdirektör, 070-528 47 15

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21