Skip to main content

Krafttag mot Legionella gynnar äldre

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 13:38 CEST

Äldre multisjuka och andra med nedsatt immunförsvar är extra utsatta för Legionella. På Akademiska sjukhuset har ett konsekvent hygienarbete lett till en kraftig minskning av antalet vårdrelaterade legionellafall, från fem fall 2005 till noll hittills i år.

– Förutom hälsovinster för patienterna innebär minskningen av Legionella lägre vårdkostnader. De som insjuknar i svår lunginflammation orsakad av legionellabakterier måste allt som oftast läggas in för intensivvård några dygn, och varje dygn kostar cirka 40 000 kronor, säger Göran Modin, chefsläkare på Akademiska sjukhuset på internationella äldredagen den 1 oktober.

Legionellabakterier finns ofta i kranvatten i stora byggnadskomplex som sjukhus, hyreshus och hotell. Bakterierna trivs bäst i 20-40 graders vattentemperatur. De växer till i stillastående vatten och sprids framförallt via inandning av vattenånga i duschar, vattenledningar och klimatanläggningar. Lunginflammationer orsakade av legionellabakterier drabbar främst personer med nedsatt immunförsvar.

Göran Modin ser flera förklaringar till minskningen av Legionella på Akademiska:

– Det är en kombination av striktare rutiner och systematiskt samarbete mellan vårdhygien, chefsläkare, vårdpersonal, landstingsservice och lokalplaneringsavdelningen som gett resultat. Rutinerna har skärpts när det gäller kontroller av vattenkvalitet och temperatur. Vidare har vattenfilter införts på kranar och duschar inom vissa känsliga verksamheter och klordioxid tillsatts i låga doser i vissa ledningar. 
 
Vid en kontroll av varmvattenkvaliteten i våras på tappställen runtom på sjukhuset höll sig legionallabakterien på noll eller inom acceptabla gränser.

– Normalt tas legionellaprover två gånger per år på varje vårdavdelning, oftare om man hittar växt. Temperatur på utgående varmvatten kontrolleras varje månad. I arbetet mot Legionella byts även duschslangar regelbundet. Dessutom spolas vattenledningarna igenom minst en gång per vecka för att motverka stillastående vatten, säger Erik Sporrong, vvs-ansvarig inom landstingsservice.


Mer information:
Göran Modin, chefsläkare, 0706-115101
Erik Sporrong, vvs-ansvarig inom landstingsservice, 070-207 15 52
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21