Skip to main content

​Kvinnor i topp som levande njurdonatorer på Akademiska

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2018 08:30 CET

2017 genomfördes 110 njurtransplantationer på Akademiska sjukhuset, nästan dubbelt så många som 2007. Sex av tio levande njurdonatorer är kvinnor vilket uppmärksammas på världsnjurdagen 8 mars

I fjol genomfördes 110 njurtransplantationer på Akademiska sjukhuset, betydligt fler än 2007 då 65 patienter fick en ny njure. Antalet njurtransplantationer har ökat sedan millenieskiftet. Sex av tio levande njurdonatorer är numera kvinnor vilket uppmärksammas på världsnjurdagen 8 mars.


– Vi har sett en stadig ökning av antalet njurtransplantationer på Akademiska sjukhuset sedan år 2000. I dag står levande donatorer för 30-40 procent av de njurar som transplanteras. Att sex av tio levande donatorer är kvinnor beror bland annat på att kardiovaskulära sjukdomar är mer ovanliga hos kvinnor än män. Det vanligaste är att mottagaren är besläktad med donatorn, säger Vivan Hellström, kirurg som utför njurtransplantationer med levande donatorer på Akademiska sjukhuset.

Enligt Vivan Hellström är det vanligare i hela västvärlden att kvinnor donerar en njure än män. Av en Uppsalastudie framgår att kvinnors positiva inställning till njurdonation beror på att de vill hjälpa och för att omgivningen förväntar sig det. För män är det vanligare att känna en moralisk skyldighet. Det finns däremot ingen statistisk skillnad mellan motiven eller någon skillnad på hur man uppfattat informationen före donationen.


Av de njurtransplantationer som gjordes på Akademiska 2017 med levande givare var 22 av 35 närbesläktade med mottagaren. Motsvarande siffra 2016 var 16 av 32. I sju fall av 35 gjordes donation mellan makar 2017 jämfört med 10 av 32 fall året innan.

– Skillnaden mellan könen är mindre i de fall där syskon donerar till varandra eller då donationen görs till ett eget barn. Då är givarna i cirka 40 procent av fallen kvinnor, konstaterar hon.


För mer information, kontakta:
Vivan Hellström, kirurg och ansvarig för njurtransplantationer med levande donatorer på Akademiska sjukhuset, 018-611 46 05 eller 0768-329004, e-post: vivan.hellstrom@akademiska.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.