Skip to main content

Miljonanslag till forskning om kronisk smärta på Akademiska

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 12:55 CET

Pernilla Åsenlöf, professor i fysioterapi och fysioterapeut på Akademiska sjukhuset

Vilka risker finns med morfinbehandling vid kronisk smärta och kan fler komma tillbaka i arbete om opioidbehandling kompletteras med fysisk träning och annan arbetsinriktad rehabilitering? Pernilla Åsenlöf, professor i fysioterapi och fysioterapeut på Akademiska sjukhuset, har beviljats drygt 7,6 miljoner kronor till forskningsstudier om detta.

– Morfin och andra opioider är en vanlig behandling vid långvarig smärta, men medlen är beroendeframkallande. Dessutom finns risk för olika biverkningar som missbruk, överdosering och att dö i förtid. I studierna kommer vi dels att studera risk kontra nytta med opioidbehandling, dels utvärdera effekter av arbetsinriktad rehabilitering med fysisk träning och beteendestöd för återgång i arbete, säger Pernilla Åsenlöf, professor i fysioterapi och fysioterapeut på Akademiska sjukhuset.

Forskningsstudierna, som beräknas pågå fram till 2019, genomförs inom ramen för forskningsprogrammet U-PAIN vid Smärtcentrum på Akademiska sjukhuset och institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet.

Förutom en finansiering på 2,1 miljoner från Vetenskapsrådet har forskargruppen nyligen beviljats 5,5 miljoner från försäkringsbolaget AFA. I forskargruppen ingår även Rolf Karlsten, verksamhetschef för rehabiliteringsmedicin/smärtcentrum samt Lisa Ekselius, professor i psykiatri vid Uppsala universitet. Dessutom ingår två doktorander i forskargruppen: socionom Hanna Ljungvall och fysioterapeut Hedvig Zetterberg, Akademiska sjukhuset, samt Markus Heilig, professor vid Linköpings universitet.

– Tanken är att kunskaperna från projektet ska ligga till grund för en ny modell för arbetsinriktad rehabilitering vid långvarig smärta, avrundar Pernilla Åsenlöf.


Mer information:
Pernilla Åsenlöf, professor i fysioterapi vid Uppsala universitet och fysioterapeut på Akademiska sjukhuset 070–456 28 31, e-post: pernilla.asenlov@akademiska.se eller pernilla.asenlof@neuro.uu.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.