Skip to main content

Motion mot depression belönas med folkhälsopris

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 08:44 CEST

Affektiva dagvårdsenheten inom psykiatridivisionen på Akademiska sjukhuset är en av tre mottagare av årets folkhälsopris från landstinget i Uppsala län. Enheten får priset för sitt sätt att engagera patienter med depression och bipolär sjukdom i sin hälsa, bland annat genom fysisk aktivitet.

 Att röra sig är bra för både den psykiska och fysiska hälsan. Flera studier har de senaste åren visat att motion har positiv effekt vid depression och bipolär sjukdom. Det är också ett sätt att motverka följdsjukdomar som har med stillasittande, dålig kost, sömnsvårigheter och andra dåliga vanor att göra, säger avdelningschef Eva Smith.

På dagvårdsenheten är fysisk aktivitet sedan 2006 en del i behandlingen vid depressioner och bipolära sjukdomar. En annan viktig del är kognitiv beteendeterapi som också syftar till självhjälp. Målsättningen är, enligt Eva Smith, att patienterna ska få ökad tillit till den egna förmågan och bli friska. Hittills har cirka 400 patienter genomgått det 13 veckor långa behandlingsprogrammet. Valet av motionsform varierar, från lätt pulshöjande promenader ensam eller i grupp till regelbundna styrketränings- och konditionspass två gånger i veckan. – Det nya arbetssättet har även gjort att personalen fått en mer coachande roll. Man ser sig mer som gruppledare i behandlingsgrupperna, mindre som omvårdnadspersonal, säger Eva Smith och pekar på positiva resultat både i form av färre vårddagar på sjukhus och tydlig förbättring i patienternas depressionssjukdom. Folkhälsopriset delas ut vartannat år och är på totalt 100 000 kronor. Affektiva dagvårdsenheten får 25 000 kronor. Priset syftar till att stimulera och inspirera till ett långsiktigt och strategiskt hälsofrämjande arbete inom Uppsala län.

 Mer information:

Eva Smith, avdelningschef Affektiva dagvårdsenheten, 611 24 13 eller 611 21 01

Christina Lindberg, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, 611 62 04

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21