Skip to main content

Nanoear - nytt EU-baserat projekt på Akademiska sjukhuset

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 17:05 CET

Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet ingår i ett stort europeiskt samarbetsprojekt kallat Nanoear. Projektet stöds av EU och har tilldelats sammanlagt 10,6 miljoner euro.

Projektet syftar till att ta fram nya läkemedel direkt riktade not innerörat, så kallade targeted drug delivery, där även genterapi står i fokus. Tre miljoner kronor går till Uppsala främst i syfte att binda läkemedel till receptorer på odlade hörselnerver.

Projektet utförs i samarbete mellan verksamhetsområdena
öron-, näs- och halssjukdomar och plastikkirurgi vid Akademiska sjukhuset.

Ytterligare upplysningar
Professor Helge Rask-Andersen, öron-, näs- och halssjukdomar, 018-611 53 03.
Professor Bengt Gerdin, plastikkirurgi, 018-611 54 08.