Skip to main content

Ny interventionssal ökar operationskapaciteten på Akademiska

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2017 08:28 CEST

Allt fler sjukdomar kan diagnostiseras och behandlas med interventionell radiologi, som innebär att man under röntgenledning behandlar olika organ med metoder som minskar risken för skador. En nyöppnad interventionssal på Akademiska sjukhuset möjliggör ökad kapacitet för att bland annat behandla blodproppar vid stroke med trombektomi.

– Tack vare den nya salen har vi bättre beredskap att behandla patienter med akut stroke med så kallad trombektomi, där blodproppar i hjärnan tas bort på mekanisk väg med ett metallnät. Vi ser en växande efterfrågan för denna behandling i regionen, så detta är mycket positivt säger Adel Shalabi, verksamhetschef för bild- och funktionsmedicinskt centrum (röntgen), Akademiska sjukhuset.

I fjol utfördes 36 trombektomier på Akademiska. Hittills i år har 18 utförts och årsprognosen är 60. Den nya salen är dessutom lokaliserad i anslutning till en annan befintlig interventionssal, vilket enligt Adel Shalabi ger samordningsfördelar.

– Den nya interventionssalen är en viktig del av det samlade strategiska arbetet med att stärka operationskapaciteten på Akademiska sjukhuset och därmed förbättra tillgängligheten och korta köerna inom specialistsjukvården, säger Vivianne Macdisi (S) ordförande i Sjukhusstyrelsen.

Interventionell radiologi är en medicinsk subspecialitet inom radiologin som innebär att man under röntgenledning kan behandla sjukdomar i nästan alla organsystem med minimalinvasiva metoder, med mindre risker och ökade möjligheter till tillfrisknande och hälsa för patienten.
Interventionella ingrepp kan utföras i hjärnans kärl (neurointervention) samt i övriga kroppen, så kallad perifer intervention såsom ballongvidgning av förträngda blodkärl i hjärtat (PCI) och selektiv cytostatikabehandling via kateter mot levercancer. Andra exempel är behandling av kärlmissbildningar, lymfläckage och stopp i gallvägarna samt dränage av varansamlingar.

– Tillskottet av ytterligare en interventionssal innebär dessutom att övrig verksamhet på sjukhuset får ökade möjligheter att nyttja befintliga salar inom röntgen, exempelvis för hjärtklaffbyten (TAVI) och kärlkirurgi, säger Adel Shalabi.

För mer information, kontakta:

Adel Shalabi, verksamhetschef för bild- och funktionsmedicinskt centrum (röntgen), Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 4791, e-post: adel.shalabi@akademiska.se

Vivianne Macdisi, landstingsråd(S), ordförande i Sjukhusstyrelsen, tel: 070-890 81 55, e-post: vivianne.macdisi@regionuppsala.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.