Skip to main content

”Öppenhet en självklarhet på Akademiska”

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 13:02 CET

Grundpolicyn på Akademiska sjukhuset är att kommunikationen med media ska vara öppen, lättillgänglig och saklig. För mig är öppenhet en självklarhet och alla medarbetare har en grundlagsfäst rättighet att meddela och uttala sig i media. Det framhåller sjukhusdirektör Lennart Persson med anledning av dagens artikel i UNT om meddelar- och yttrandefrihet på Akademiska sjukhuset.

Samtidigt är Akademiska sjukhuset en offentlig myndighet. I sammanhang där man för sjukhusets talan kan olika talespersoner/språkrör utses. I frågor som rör sjukhusövergripande patientsäkerhet är exempelvis chefsläkare talesperson, i sjukhusövergripande frågor i allmänhet är sjukhusdirektör eller biträdande sjukhusdirektör officiellt språkrör. Detta har sin grund i landstingets riktlinjer för massmediekontakter och mediepolicyn på Akademiska sjukhuset.

– Generellt gäller att den som är mest initierad uttalar sig. Detta eftersom media oftast vill tala med den som har störst kunskap i en fråga, säger Lennart Persson.


Mer information:

Lennart Persson, sjukhusdirektör, 018-611 34 01
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21