Skip to main content

Patienter ger Akademiska gott betyg

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 14:22 CET

Nio av tio patienter på Akademiska sjukhuset anser att de har fått bästa möjliga vård, och lika många är nöjda med hur de har blivit bemötta på sjukhuset. Däremot vill många ha mer information om sin sjukdom och sin behandling. Det visar resultatet av de patientenkäter som genomfördes på sjukhuset i höstas.

Sammanlagt svarade drygt 8 500 patienter på enkäten under tre månader och svarsfrekvensen var 58 procent. Patienterna fick dels svara på frågor om sina upplevelser av vården, dels ange hur viktiga de olika frågorna var för dem.

Enkätmetoden kallas Kvalitet ur patientens perspektiv, och syftet är att mäta och analysera patienternas förväntningar och upplevelser av vården, för att identifiera områden som är särskilt angelägna att förbättra.

De områden som flest patienter har angett som viktiga att förbättra gäller information, dels om egenvård, dels om undersökningsresultat och medicinering. Patienterna vill också att det ska bli lättare att komma fram på telefon och att få besökstider.

– Det är glädjande att resultatet är så bra, och det viktiga för oss nu är att arbeta för förbättringsåtgärder ute i verksamheten, säger Eva Telne, tf sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset.

Resultatet visar även att var femte patient vill ha ännu bättre smärtlindring.

– Sjukhuset har redan tidigare inlett ett arbete för att förbättra kunskapen om smärtlindring under ledning av smärtcentrum, och bland annat arbetat fram nya kvalitetsmål för smärtbehandling, säger Eva Telne.

Mer information
Eva Telne, tf sjukhusdirektör
018- 611 34 01

Karin Sandell, pressekreterare
018-611 96 11, 0706-22 24 21