Skip to main content

Pressmeddelande: Akademiska inför ny kombinerad diagnosmetod vid ansträngningsastma

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 11:00 CEST

Allt fler unga drabbas av astma i samband med träning. Ansträngningsutlöst astma är vanligast hos personer som tränar hårt utomhus i kall väderlek. Extra utsatta är elitidrottare inom olika skidsporter och hockey. Från hösten inför Akademiska sjukhuset en ny metod för att snabbare diagnostisera patienter där man kombinerar provokation med torrluftsinandning och ansträngning på löpband.

– Tidigare har vi använt två olika metoder, antingen ansträngningsprovokation på löpband eller sex minuters hyperventilation med torrluft. Andningsfunktionen mäts före och efter provokationen för att se om den förändrats. Utmaningen är att andningsbesvären ofta kommer först efter att man slutat träna. Forskningsstudier har visat att en kombination av metoderna ger mer träffsäkra resultat. Därför
inför vi detta som rutin från hösten, säger Hans Hedenström, överläkare på Akademiska sjukhuset och docent i klinisk fysiologi vid Uppsala universitet.

Patienter som remitteras till Akademiska för utredning av lungfunktionen upplever besvär i samband med idrottande, framförallt att de inte får tillräckligt med luft. Många känner att de skulle orka mer, men begränsas av att inte kunna andas tillräckligt. Besvären är vanligast hos personer i övre
tonåren eller yngre vuxna som tränar hårt samtidigt som de inandas mycket kall luft. En annan patientgrupp är personer som irriteras av ämnen i arbetslivet. Hos dessa kan yrkesastman även provoceras fram av hyperventilation med torr
luft.

– Ansträngningsastma är något vanligare hos kvinnor och remissinflödet har ökat de senaste åren. Vi vet dock inte säkert om ökningen beror på att fler yngre börjat motionera eller om ansträngningsastma blivit vanligare i befolkningen, säger Hans Hedenström.

Det som händer vid ansträngningsastma är att förhöjd andning (hyperventilation) ger ökad torrhet i bronkslemhinnan som i sin tur leder till en sammandragning av bronkmuskulaturen. Tillståndet hänger också samman med att koldioxidhalten i blodet sjunker under normalläget och PH-värdet blir förhöjt.

Den som får diagnosen ansträngningsastma rekommenderas att värma upp i god tid före till exempel ett långlopp vilket kan minska besvären. Vissa behöver medicinsk behandling med bronkvidgande medel som tas före ansträngning och somliga kan även behöva kortison.

Mer information:
Hans Hedenström, överläkare på Akademiska sjukhuset och docent i klinisk fysiologi vid
Uppsala universitet, 018-611 41 42
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Fakta: Lung- och allergikliniken
* Här utreds och behandlas många olika sjukdomar som drabbar lungor och luftvägar, exempelvis kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), astma, lungcancer, lungfibros, sarkoidos och tuberkulos. *På lungmottagningen utförs olika undersökningar som spirometri, reversibilitetstest och olika blodprover som ett led i dels diagnostik av lungsjukdom som t.ex. astma eller lungfibros men också som ett led i
uppföljning av olika sjukdomstillstånd i lungorna.
* Vissa patienter remitteras vidare till avdelningen för klinisk fysiologi där mer avancerad lungfunktionsutredning sker.
* Efter utredning och diagnostik på sjukhuset kan den fortsatta behandlingen ofta fullföljas hos husläkare.

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.