Skip to main content

Lex Maria-anmälan: För stark läkemedelsdos till barn lex Maria-anmäls

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 14:27 CEST

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där ett barn fick för hög koncentration av ett läkemedel mot illamående.

Händelsen gäller ett barn som behandlades mot illamående inför en behandling. För att koncentrationen ska bli rätt späds läkemedlet i två steg där lösning från två sprutor blandas. Båda
sprutorna märks för att kunna skiljas åt.

– Vår utredning visar att man skyndade sig att ge injektionen när barnet skulle flyttas för en behandling. Av misstag gavs en lösning som bara spätts en gång och var tio gånger för stark. Barnet blev trött och sömnigt, men den högre dosen hade dessbättre inga allvarliga effekter på hälsotillståndet, säger chefsläkare Bengt Sandén.

Efter händelsen har flera arbetsmetoder ändrats för att förhindra en upprepning. Man har börjat använda två olika typer av sprutor för de olika spädningarna av läkemedlet och en etikettskrivare som
ger en tydligare märkning som är svårare att förbise.

Mer information:
Bengt Sandén, chefsläkare, 070-650 15 22
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.