Skip to main content

Lex Maria-anmälan: Miss i övervarkning ledde till fördröjd intensivvård

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 11:00 CEST

Akademiska sjukhuset anmäler ett ärende enligt lex Maria där en patient inom psykiatrin fick en mycket ovanlig, men allvarlig biverkning av ett läkemedel. Patientens tillstånd försämrades drastiskt, men brister i övervakningen ledde till att överflyttning till intensivvård dröjde flera timmar.

– Vår utredning visar att patientens försämrade tillstånd uppdagades först när ett intyg om bältesläggning skulle förlängas. Förutom brister i den medicinska övervakningen fungerade inte kommunikationen mellan vårdavdelningar optimalt. Konsekvensen blev att det dröjde flera timmar innan patienten fick intensivvård. Dessbättre orsakade inte händelsen bestående men för patienten, säger chefsläkare Margareta Öhrvall.

För att undvika att liknande händelser upprepas har rutinerna förbättrats när det gäller övervakning av patienter som vårdas inom psykiatrin men även har andra bakomliggande sjukdomar.

Mer information:

Margareta Öhrvall, chefsläkare, 070-611 17 41
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

 

 

 

 


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.