Skip to main content

Lex Maria-anmälan: Tillfälliga ID-nummer ledde till förväxling av patienter

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 14:00 CEST

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria, där två oidentifierade patienter förväxlades med varandra. Patienterna fördes till sjukhuset efter en trafikolycka.

Händelsen inträffade i samband med en trafikolycka då tre oidentifierade barn förts till sjukhuset. Personalen följde rutinerna och gav patienterna tillfälliga ID-nummer. Sådana nummer ska
vara slumpmässigt valda, men i det aktuella fallet var numren mycket likartade.
 
– Under det första dygnet inträffade flera förväxlingar mellan två av patienterna , bland annat skrevs anteckningar i fel journal och remisser skickades med fel identitet. Dock identifierades felen snabbt och ingen av förväxlingarna ledde till några skador eller att någon patient fick fel behandling, säger
chefsläkare Bengt Sandén.

Efter händelsen har flera åtgärder vidtagits för att undvika upprepning. Rutinerna för tilldelning och
kontroll av tillfällig identitet har skärpts. Dessutom kommer förändringar att göras i IT-systemen.

Mer information:
Bengt Sandén, chefsläkare, 070-650 15 22
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.