Skip to main content

Remissmiss ledde till försenad cancerdiagnos och behandling

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 15:32 CET

Akademiska sjukhuset har Lex Maria-anmält ett fall där en 80-årig man med befarad hudcancer på grund flera missar i remisshanteringen fick vänta fem månader på operation.

Mannen uppsökte sin vårdcentral i september 2008 för bedömning av hudförändringar på ena kinden. Han remitterades via en annan vårdcentral till hudkliniken på Akademiska sjukhuset. Där fick mannen inte förtur utan kallades till besök först fyra månader senare. Provsvar visade då att han hade malignt melanom och mannen opererades på plastikkirurgen.

Händelsen har Lex Maria-anmälts eftersom det inträffade skulle ha kunnat medföra allvarlig skada eller sjukdom. Den interna utredningen visar att det brustit i vårdkedjan i flera led, först mellan två vårdcentraler och sedan i hudklinikens remisshantering. Detta bidrog till att mannen erbjöds behandling först fem månader efter sin första kontakt med vården.

För att förhindra liknande händelser i framtiden har hanteringen av tumörpatienter genomgått en omorganisation. Hudkliniken har från 1 april i år infört nya skriftliga rutiner för hantering av misstänkta fall av malignt melanom i huden. Enligt reglerna ska remitterade patienter prioriteras som akuta och erbjudas besök inom två veckor. Vidare ska biopsier akutmärkas. Om svaret dröjer mer än en vecka ska detta anmälas som avvikelse i Medcontrol och föranleda utredning.

Mer information:

Ulf Hanson, chefsläkare, 070-546 16 78

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21