Skip to main content

Skärpta hygienrutiner och intagningsstopp bemästrade vinterkräksjukan

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 14:25 CEST

Vinterkräksjuka, som orsakas av calicivirus, är ett återkommande gissel inom den högspecialiserade vården. Viruset finns runtomkring oss året runt men sprids lättare vintertid när vi vistas närmre varandra inomhus. Genom strikta hygienrutiner och intagningsstopp på en akutvårdsavdelning har Akademiska sjukhuset lyckats minska utbrotten. 2009 hade avdelning 30E sex utbrott, hittills i år endast två.

 På akutvårdsavdelning 30E vårdas både infektionspatienter med exempelvis lung- och urinvägsinfektioner och akut sjuka som drabbats av bland annat hjärtsvikt, blodproppar i kranskärl eller lungor. Många är äldre multisjuka som läggs in direkt från kommunala boenden, ibland just för svåra diarréer orsakade av calicivirus. 2006 hade avdelningen sex utbrott av vinterkräksjuka, 2007 tre och i fjol sex. Då tvingades avdelningen stänga under 41 dagar. För att klassas som utbrott måste minst två personer ha insjuknat på avdelningen, i första hand patienter och i andra hand vårdpersonal.

 – Hittills i år har vi haft två utbrott och intagningsstopp under nio dygn. En förklaring är handlingsplanen som vi tog fram 2009 tillsammans med vårdhygien med en rad åtgärder för att förhindra tarmsmitta. Vi har satsat på personalutbildning och följer hygienregler vad gäller handtvätt/kläder. Vi har även totalstopp för överbeläggningar som nästan hade blivit rutin. Men vi är övertygade om att även intagningsstoppen har bidragit till den positiva utvecklingen. Utan dessa tuffa åtgärder hade smittan kunna spridas över hela sjukhuset och inom kommunens äldreboenden på nolltid, säger avdelningschef Susanne Svahn Skog.

Enligt gruppchefen Margareta Bredberg Dahl har tre åtgärder haft störst varaktig effekt: att all personal blivit mer medveten om smittspridning, att man spritar händer före/efter patientkontakt och spritar händerna före måltider/efter toalettbesök samt att avdelningen fått en köksa som ansvarar för all mathantering. Eftersom caliciviruset är ett tarmvirus som sprids via handkontakt, exempelvis i badrum, betonas vikten av att smittade ringas in så tidigt som möjligt och läggs in direkt i enkelrum.

Även patienterna själva kan bidra till minskad smittspridning. Hygienkampanjen, som sjukhuset startade i somras, innebär bland annat att alla inlagda patienter får servetter indränkta i handsprit att använda före måltider.

 

Mer information:

Susanne Svahn Skog, chef för akutvårdsavdelning 30E, 611 27 10

Margareta Bredberg Dahl, gruppchef avd 30E, 611 56 14

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21