Skip to main content

Tom Lundin professor i katastrofpsykiatri

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 16:28 CET

Uppsala får landets förste professor i katastrofpsykiatri. Det är Tom Lundin, överläkare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Akademiska sjukhuset, som har utsetts till adjungerad professor i katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet från 1 mars.

– Utnämningen ger ämnet ökad tyngd, och det är en viktig markering, säger Tom Lundin.

Att ämnet upphöjts till en akademisk subspecialitet kan också bidra till bättre forskningsresurser och att fler blir intresserade av forskningsområdet, hoppas han.

Behovet av katastrofpsykiatrisk kunskap har uppmärksammats allt mer under senare år, bland annat efter händelser som Estonias förlisning 1994, diskotekbranden i Göteborg 1998 och tsunamikatastrofen 2004.

Tom Lundin är verksamhetschef för Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Centrumet inrättades på initiativ från Socialstyrelsen och har ett nationellt ansvar för forskning inom området samt kunskapsspridning. Bland annat pågår en stor uppföljningsstudie om de svenskar som befann sig i Sydostasien under tsunamikatastrofen. Den första rapporten från den studien presenterades i december förra året.

Tom Lundin tycker att det är mycket värdefullt att kunna kombinera forskningen med den kliniska verksamheten.

– Kopplingen mellan forskning och sjukvård är mycket viktig, säger han.