Skip to main content

Number One Executive Program

Nyhet   •   Nov 04, 2011 10:00 CET

KrAft - en modell för strategiska samarbeten

Inom ramen för Number One Forest Industry Network startar i höst ett affärsutvecklingsprogram, med anknytning till regionens skogliga näringingsliv. Programmet bygger på KrAft-metodiken, ett beprövat verktyg för att utveckla företag och organisationer. Det genomförs i samarbete med Center för strategisk nätverksutveckling vid Mittuniversitetet, med lång erfarenhet från affärsutveckling i nätverk.

KrAft är en pedagogisk modell med fyra hörnstenar; kompetens, reflektion, affärsutveckling och tillväxt. Modellen lägger grunden för konkret affärsutveckling och för ett fördjupat samarbete mellan både företagare och mellan näringsliv och universitet. Sedan 2001 har fler än 650 företag deltagit i olika KrAft-grupper.

- KrAftprogrammet innebar att vi verkligen tog oss tid att fokusera på strategiska frågor, i en miljö med många kloka bollplank". Vi lade grunden till den strategi vi fortfarande följer fem år senare. Sedan dess har företaget växt med 200%, säger Tommy Gustafsson, vd/ägare GDM

Målsättning: Nya innovationer och ökad konkurrenskraft

Målsättningen med Number One Executive Program är att det skapas tillväxt, ökad konkurrenskraft och nya innovationer hos de deltagande företagen.

En förutsättning för det är deltagarnas samarbete och att varaktiga relationer utvecklas. Den
första tiden i programmet fokuserar därför på aktiviteter för att skapa förtroende. Därefter förskjuts fokus alltmer mot företagens utvecklingsprocesser och konkurrenskraft. Deltagande företag ska arbeta med kvalificerade affärsutvecklingsplaner under programmets gång.

En årslång utbildning med utgångspunkt i företagens behov

KrAft utgår från företagens behov och genomförandet anpassas till den aktuella gruppens förutsättningar. Programmet omfattar åtta utbildningsträffar med start i oktober 2011 och avslutning i december 2012. Vid träffarna får deltagarna tillgång till meriterad expertis som bidrar med kompetens, erfarenhet och konkreta verktyg. Träffarna sker i internatform, från lunch till lunch.

Under och mellan träffarna har deltagarna tillgång till kompetenta handledare som har till uppgift att coacha företagen i utvecklingsarbetet.

Första träffen 8-9 december 2011
Därefter sju träffar under 2012.

- KrAftprogrammet gav oss ett helt nytt nätverk som vi fortfarande använder oss av och som ledde till många nya affärsmöjligheter, menar Mats Eriksson, ägare, Lagge Technologies

Vem kan vara med?

Det viktigaste kriteriet för urval av företag till programmet är att ägare och ledning har en klart uttalad ambition att företaget ska växa och utvecklas. Varje deltagande företag representeras av två personer, varav en bör vara VD eller ha en ledande befattning.

Erfarenheter från tidigare program visar dessutom att hetergogena grupper får bästa resultat, genom ökad gruppdynamik och större engagemang. Att uppnå en blandning av företag avseende bransch, storlek, teknikhöjd och marknadsanpassningsförmåga är därför vägledande i urvals-processen.

Pris: 45 000 kr/företag

I priset ingår:
¤ Två platser i programmet
¤ Åtta utbildingstillfällen
¤ Handledning och coachning under hela programmet

Kostnader för resor, kost och logi tillkommer.

För mer information kontakta:

Stefan Gradin, vd Åkroken Science Park, 060-17 87 87

Peter Ekdahl, processledare Number One, 060-17 87 85

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy