Skip to main content

Workshop med Mediegruppen fick högsta betyg

Nyhet   •   Feb 15, 2013 16:18 CET

För att ge företagen ökad kunskap om hur de finner positiva nyheter i sin verksamhet och arbetar med budskapsformulering som en del i marknadsföringen, anlitade Number One välrenommerade Mediegruppen för att hålla i en workshop.

Workshopen gav deltagarna många nyttiga kunskaper, bland annat fick de lära sig mer om hur de kan vara med och påverka mediebilden av sitt företag, något som har betydelse för både lönsamhet och trovärdig­het.

Number Ones nätverksträffar är en bra plattform för att skapa nya relationer och marknadsföra sin verksamhet. En av deltagarna utryckte sig så här efter workshopen: ”Att delta i dessa nätverksträffar är dessutom ett ypperligt tillfälle att skapa bra kontakter och byta erfarenheter med andra företag. Jag är jättemån om att kunna vara med på alla dessa tillfällen”.

Nätverksträffen innehöll både inspiration och konkreta tips och många av deltagarna var ivriga att börja jobba utifrån de checklistor och den kunskap Lars-Erik Marklund och Kjell Carnbro från Mediegruppen delade med sig av. Utvärderingen, se pdf. nedan, visar att deltagarna gav nätverksträffen högsta betyg.

UTVÄRDERING Workshop Number One 2013.

OBS! Missade du träffen, finns det möjlighet att vara med på SAMTs (Samverkan för tillväxt) workshop i budskapsformulering 22/2. Inbjudan: Budskapsformulering_130222


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera