Skip to main content

Miljonbidrag från VINNOVA till Åkroken Science Park

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 09:15 CEST

Åkroken Science Park har idag beviljats fyra miljoner kronor i utvecklingsbidrag från VINNOVA, Sveriges myndighet för innovationsutveckling. Därmed kan arbetet påbörjas med att förverkliga de idéer och strategier som Åkroken Science Park under våren har arbetat fram tillsammans med ett antal företag med koppling till regionens skogsindustri, Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun.  

- Bidraget är ett besked om att vi är på rätt väg i vårt arbete för att förnya regionens skogliga näringsliv. Vi har tagit ytterligare ett steg mot visionen att skapa nya produkter, nya jobb och fler företag baserade på den förstklassiga råvara som finns i våra skogar, säger Agneta Lindemo Larsson, vd Åkroken Science Park.

Att denna vision förverkligas är viktig för att skogen ska fortsätta att skapa tillväxt och välfärd i Sundsvallsregionen. Skogsindustrin har varit och kommer under överskådlig tid att vara en av Sveriges viktigaste basindustrier. De globala hoten mot den traditionella svenska skogsindustrin blir dock snabbt allt starkare. Därför är det nödvändigt att utveckla nya produkter och tjänster med skogen som resurs.

Målet med vårens arbete har varit en ansökan till VINNVÄXT - Vinnovas nationella tävling för Sveriges främsta innovationsmiljöer. Ansökan, kallad BioBusiness Arena - en global nod för bioekonomins förnyelse, lämnades in i maj, men nådde tyvärr inte ända fram som VINNVÄXT-vinnare. De nu beviljade miljonerna signalerar ändå en stark tilltro till potentialen i Sundsvallsregionens biobaserade innovationssystem.

VINNVÄXT är en nationell tävling med syfte att utveckla Sveriges konkurrenskraft inom specifika regionala tillväxtområden. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska ha etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer.

Urvalet görs med hjälp av en intern och en extern bedömningspanel. Programmet har pågått sedan 2001 och omfattar idag 11 initiativ runt om i landet.

Tre nya vinnare är idag utsedda, vilka kommer att få finansiering under tio år. VINNOVA beviljar dessutom utvecklingsbidrag till sex initiativ som bedömts ha god tillväxtpotential, varav Åkroken Science Park är ett.

För mer information kontakta:

Agneta Lindemo Larsson, vd Åkroken Science Park

060-17 87 87, agneta.lindemolarsson@akroken.se


Number One Forest Industry Network verkar för en förnyad skogsbransch i Mittsverige. Med medlemmarna i fokus, arbetar vi strategiskt för att främja kunskapsutbyte och samverkan. Våra kreativa mötesplatser skapar möjligheter – till nya relationer, nya innovationer och gemensam nytta för nätverket. Number One består av ett 80-tal företag och organisationer med koppling till skogsbranschen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy