Skip to main content

Jan Svärd talar inför miljömålsberedningen

Evenemang

27
OCT

Den 27 oktober deltar Jan Svärd, styrelseordförande för AkzoNobel Norden, som talare på miljömålsberedningen sammanträde. Syftet är att ge inblick i hur företagens verklighet ser ut och på vilket sätt man jobbar med att uppfylla miljömålen.

”Jag ser fram emot att delta på miljömålsberedningens sammanträde för att redovisa hur vi från näringslivets sida kan bidra med att uppfylla miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Vi vill i högsta grad bidra till en hållbar utveckling, vilket jag hoppas kunna förmedla”, säger Jan Svärd.

Miljömålsberedningen är en parlamentariskt sammansatt beredning, biträdd av regeringens utsedda sakkunniga och experter. Beredningen ska lämna förslag till regeringen om hur miljökvalitetsmålen och generationsmålet kan nås. Beredningens övergripande uppdrag gäller till och med år 2020.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera