Skip to main content

Industriföretag och politiker debatterade hållbarhet

Nyhet   •   Jul 03, 2013 07:35 CEST

”Det hållbara samhället kräver mer industri”. Det var rubriken för ett av tisdagseftermiddagens Almedalsseminarier där AkzoNobel fanns representerat.

Seminariet var en del av kampanjen Industrin tar matchen, där industrins betydelse för svensk sysselsättning och välfärd ställs i fokus. I panelen ingick Göran Lindqvist, Business Development Director på AkzoNobel. Han berättade bland annat om satsningen Hållbar Kemi 2030, den vision som kemiföretagen i Stenungsund gemensamt har arbetat fram och som innebär att företagen år 2030 har som mål att råvarubasen ska vara fossilfri.

I panelen ingick även Lars Appelqvist, vd på Löfbergs Lila, Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret och Inga Birath von Sydow, ordförande i Social Venture Network. På den politiska sidan fanns Anders Flanking, statssekreterare på miljödepartementet och Mats Pertoft, riksdagsledamot för Miljöpartiet. Moderator var Marie Söderqvist, vd på Livsmedelsföretagen.

Paneldeltagarna avhandlade bland annat kombinationen ekonomisk och ekologisk hållbarhet och det faktum att CSR, corporate social responsibility, kan sammanfattas med orden ”att tjäna pengar med gott samvete”. Eftersom hållbarhet omfattar allt från miljöfrågor till sociala frågor berördes en rad ämnen, däribland spårbarhet, livscykelperspektiv och cirkulär ekonomi, det vill säga återvinning och återanvändning. Panelen tog även upp frågor kring korruption, transparens, goda arbetsvillkor samt hälsa och säkerhet på jobbet. Dessutom enades de om att offentliga upphandlingar är en viktig del när det gäller att främja hållbarhetsfrågor. Tydliga miljö- och kvalitetskrav där skulle underlätta för industrin.

Göran Lindqvist berättade om AkzoNobels innovationer kring asfalt och hur asfaltläggning numera kan genomföras med mindre energimängder än tidigare.
– Men tröga upphandlingssystem gör att det tar tid att få till förändringar inom det här området, konstaterade han.

Panelen var också enig om att de politiska ramverken kring miljö- och hållbarhetsfrågor bör vila på beslut som är långsiktigt hållbara.
– Här behövs långa perspektiv och politiska direktiv som är blocköverskridande, sa Miljöpartiets Mats Pertoft.

Göran Lindqvist instämde.
– Om vi ska våga satsa och göra stora investeringar inom industrin är det viktigt att vi arbetar inom ett regelverk som inte ändras vart tionde år, framhöll han. 


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy