Skip to main content

Samarbeten för kompetens gör oss till en viktig del av Sveriges industri

Nyhet   •   Jul 02, 2013 16:21 CEST

Hur ska Sveriges kemiindustri utvecklas var något som diskuterades vid IKEMs seminarium på tisdagsmorgonen. Lars Andersson, direktör Silica and Paper Chemicals Akzo Nobel, deltog i en panel som leddes av Magnus Huss, vVD IKEM. I panelen ingick även Ingemar Nilsson (Riksdagsledamot Socialdemokraterna), Cecilie Tenfjord-Toftby (Riksdagsledamot Moderaterna). Seminariet inleddes med att Johanna Mossberg, teknisk doktor på SP, presenterade en färsk rapport från Vinnova om Sveriges kemiföretag.

Under seminariet diskuterades kemiindustrins värde och att den är viktig för andra industrier i Sverige. Kemiindustrin har också en betydande roll för exportindustrin och står för 16 procent av svensk export. Johanna presenterade några reflektioner utifrån hennes rapport och menade att trots kemiindustrins stora betydelse så saknas det ett branschforskningsprogram. För att fortsätta att utveckla kemiindustrin och locka investeringar till Sverige behövs ett nationellt forskningsprogram. Hon nämnde behovet av en gemensam syn på forskningsfrågor där näringslivet och akademin samverkar samt att det är viktigt att bygga relationer med studenter.

Lars Andersson lyfte upp att kemiindustrin i Sverige har ett unikt sätt att samarbeta med universitet och högskolor, som exempel tog han upp kompetenscentrum. Han berättade att i Sverige konkurrerar vi inte med universiteten utan arbetar tillsammans och det gör att vi vågar vara mer öppna än andra länder. Det har bidragit till att vi har en hög nivå på utveckling och forskning samt att även svenska ingenjörer är mycket bra. För att vara en viktig del av Sveriges industri behöver vi fortsätta att arbeta bredare och öppet tillsammans med universiteten. På så sätt kan Sverige fortsätta att ha en stark kemiindustri.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy