Skip to main content

Akzo Nobel kvartal tre: omsättningen steg 6 %, rörelseresultatet 7 % lägre

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 09:03 CEST

• Intäkter från nuvarande verksamhet steg 6 % till SEK 30,80 miljarder (2004: 29,05 miljarder)
• EBIT exklusive engångsposter sjönk 7 % till SEK 2,94 miljarder (2004: 3,72 miljarder)
• Tillväxt inom alla enheter – speciellt på nya marknader
o Organon – ökade intäkter; utgifter för FoU ökar; tillverkningen av aktiva läkemedelssubstanser har det fortsatt svårt
o Intervet – ett mycket bra kvartal
o Färggruppen – tecken på återhämtning på industriella marknader; Decorative Coatings under press på mogna marknader
o Kemigruppen – stabilt kvartal trots höjda energi- och råvarukostnader
• Negativa engångsposter på SEK 330 miljoner (2004: 3,30 miljarder plus, framförallt tack vare avyttringar)
• Nettoresultatet sjönk 66 % till SEK 1,63 miljarder (2004: SEK 4,76 miljarder, inklusive positiva engångsposter från försäljning inom kemigruppen). Nettoresultat exklusive engångsposter ned 2 % till SEK 1,87 miljarder.
• Förnyad fokus på kostnader på mogna marknader
• Stark finansiell position
• Interimsutdelningen oförändrad – SEK 2,80
• Oförändrad prognos

Arnhem, Nederländerna, 19 oktober, 2005 – Det internationella läkemedel-, färg- och kemiföretaget Akzo Nobel (Euronext Amsterdam: AKZ; NASDAQ: AKZOY) rapporterar en ökning av omsättningen med 6 % för tredje kvartalet med intäkter på SEK 31 miljarder. Nettoresultatet på SEK 1,63 miljarder var 66 % lägre än för motsvarande period förra året, som då inkluderade engångsposter från avyttringar inom kemiverksamheten. Nettoresultatet exklusive engångsposter var ned något. EBIT från nuvarande verksamhet exklusive engångsposter sjönk med 7 % till SEK 2,9 miljarder.

Rob Frohn, CFO för Akzo Nobel, kommenterade siffrorna för tredje kvartalet: ”Vi fortsätter att se positiva trender inom alla våra verksamheter, med högre omsättning och mindre press på marginalerna jämfört med tidigare kvartal. Organons omsättning växte och precis som planerat har forskningen tillförts ökade resurser. Intervet hade ännu ett mycket bra kvartal med en omsättningsökning på 10 %.”

”Färggruppens omsättning ökade och genomförda prishöjningar fortsätter att begränsa effekten av högre råvarukostnader. På mogna marknader är det fortfarande trögt, men på de nya marknaderna fortsätter tillväxten, särskilt Kina växer mer än genomsnittet. Kemigruppen har trots höga energikostnader levererat stabila resultat från samtliga fem affärsområden. Avyttringsprogrammet går enligt plan.”

Organon – ökade intäkter; utgifter för F&U ökar; tillverkningen av aktiva läkemedelssubstanser har det fortsatt svårt
• Intäkter: SEK 5,5 miljarder (2004: SEK 5,4 miljarder). Egen tillväxt på 1 %.
• EBIT exklusive engångsposter sjönk med 17 % till SEK 630 miljoner, (2004: 770 miljoner).
o NuvaRing – försäljningen fortsätter att öka.
o Fertilitetsläkemedel – stark tillväxt under tredje kvartalet.
o FoU utgifterna ökar – vi investerar i vår pipeline.
o Aktiva läkemedelssubstanser – fortsätter att ha det svårt; rationaliseringar fortsätter som planerat.
• Uppgörelse klar angående domstolsprövningen av Remeron – USD 75 miljoner.
• Villkorad uppgörelse med Barr Pharmaceuticals Inc. angående deras påstådda intrång på Mircette-patentet – Organon erhåller USD 142 miljoner.
Organon fortsätter att se en positiv eller förbättrad försäljningstrend för de flesta verksamhetsområdena. Intäkterna steg 2 % under tredje kvartalet. Volymerna var överlag oförändrade medan priserna steg med 1 %. Resultatet sjönk eftersom den ökande försäljningen inte motsvarade den ökade satsningen på FoU, som nu uppgick till 18,3 % av omsättningen. Resultatet påverkades också av att det går fortsatt dåligt för de aktiva läkemedelssubstanserna. Rörelsemarginalen exklusive engångsposter var 11,5 % (2004: 14,2 %).

Det tredje kvartalets resultat påverkades av en engångskostnad på SEK 560 miljoner, främst gällande domstolsförhandlingar om Remeron. Under 2004 uppgick engångsposterna till minus SEK 380 miljoner netto.

Frohn tillade: ”Organon fortsätter att öka sin omsättning över hela linjen under kvartalet med NuvaRing och den nya Purgeon Pen som starka bidragsgivare. Vi fortsätter att investera i framtiden genom att kraftigt öka satsningen på FoU i takt med att vår pipeline utvecklas.”
”Aktiva läkemedelssubstanser känner av en svag marknad och kostnadsbesparande åtgärder håller på att genomföras. De återstående domstolsförhandlingar om Remeron har avslutats och vi har tagit kostnaden för detta under kvartalet. Vi har även för avsikt att nå en uppgörelse med Barr i förhandlingarna om patentintrång vilket, förutsatt FTC:s godkännande, innebär det en intäkt på USD 142 miljoner till Organon.”

Intervet – ett mycket bra kvartal
• Intäkterna ökade med 10 % till SEK 2,59 miljarder (2004: SEK 2,35 miljarder); 9 % egen tillväxt över alla regioner och verksamheter.
• EBIT exklusive engångsposter ökade med 24 % till SEK 520 miljoner (2004: SEK 420 miljoner).
o Rörelsemarginalen var 20,2 %
o Effektivitetshöjning i tillverkningen bidrog
• Försäljningen av fodertillskottsverksamheten är avslutad
• Uppköp av AgVax – förstärker marknadspositionen på Nya Zeeland
Intervets (veterinärmedicinska produkter) intäkter steg med 10 % till SEK 2,59 miljarder. Den egna tillväxten var 9 %, medan positiva valutaeffekter bidrog med 2 %. Intervet stärkte sin marknadsposition i Europa ytterligare tack vare förbättrad lagerhållning och stark tillväxt för Cobactan (antibakteriell).

Försäljningen i Nordamerika ökade påtagligt främst genom introduktion av nya produkter för sällskapsdjur, bland annat Vetsulin (det första insulin som behandlar diabetes hos hundar) och Continuum (kombinationsvaccin som ger lång immunitet), och för boskap där det nyintroducerade Vista mottogs mycket positivt. Försäljningen i Latinamerika fick ett uppsving via markant tillväxt i Brasilien och Chile (främst fiskvaccin).

EBIT exklusive engångsposter ökade med 24 % till SEK 520 miljoner, främst tack vare intäktsökningar och effektivitetsförbättringar över hela affärsområdet. Rörelsemarginalen exklusive engångsposter steg från 17,9 % till 20,2 %.

Frohn sa: ”Effektivitetsförbättringar inom Intervet fortsatte att förbättra resultatet vilket har lett till ännu ett mycket bra kvartal. Med ett förbättrat resultat med 10 %, varav 9 % egen tillväxt, fortsätter vi att växa på samtliga områden och expanderar på viktiga marknader som i Nord- och Sydamerika. Vi har avslutat försäljningen av fodertillskottsverksamheten, medan förvärvet av AgVax i Nya Zeeland ökar vårt fokus på den marknaden.”

Färggruppen – tecken på återhämtning på industriella marknader; Decorative Coatings under press på mogna marknader
• Intäkterna steg 5 % till SEK 13,60 miljarder (2004: 12,93 miljarder).
• EBIT exklusive engångsposter sjönk 6 % till SEK 1,33 miljarder (2004: 1,41 miljarder).
o Egen tillväxt på 4 % – priserna upp 4 % med bibehållna försäljningsvolymer
o Ökade råvarukostnader
o Decorative Coatings – liten tillväxt i Europa; visar styrka på nya marknader
o Industriella aktiviteter – på väg att återfå styrkan
o Car Refinishes – vänder uppåt
• Förvärv av Toide Paint Manufacturing – stärker närvaron i Kina
• Powder Coatings har påbörjat investering i Ryssland

Färggruppens intäkter fortsatte att växa under det tredje kvartalet med 5 % till SEK 13,6 miljarder. Försäljningspriserna steg med 4 %, men volymerna hölls konstanta. Valutaeffekter bidrog positivt med 1 %.

Exklusive engångsposter sjönk EBIT 6 % till SEK 1,33 miljarder, med en rörelsemarginal på 9,7 % (2004: 10,9 %). De sammanlagda investeringarna var på SEK 220 miljoner, med fokus på att ta del av tillväxten på nya marknader.

”Vi fortsätter att öka våra intäkter i tredje kvartalet inom i princip alla verksamheter vilket bidrar till 5 % högre intäkter med stabila försäljningsvolymer,” sa Frohn. ”Medan vi på tillväxtmarknader fortsätter att lyckas väl inom Färggruppen, så är marginalerna på mogna marknader inte vad de borde vara och vi arbetar med detta. Råmaterialkostnaderna steg med 9 % i tredje kvartalet jämfört med förra året.”

”Decorative Coatings var under fortsatt press på den västeuropeiska marknaden på grund av en svag konjunktur. Dock ses förbättringar i Turkiet och på tillväxtmarknader. De industriella aktiviteterna levererade förbättrat resultat, särskilt inom färg till trä- och plastindustrin samt pulverfärg. Coil coatings är fortsatt under press, framförallt i Europa. Marine Coatings visade på bra utveckling både på varvs- och underhållsmarknaden. Car Refinishes fortsätter sina omstruktureringsåtgärder och är på rätt väg.”

Under kvartalet har Marine & Protective Coatings lanserat nästa generations brandskyddsmaterial, konstruerat för att ge oöverträffat skydd för skyskrapor och offentliga byggnader. Interchar ger byggindustrin förbättrade möjligheter att bygga säkrare hus och är grundad på teknik som tagits fram för NASA. Affärsområdet presenterade också sin första affär med Intersleek för ett nykonstruerat fartyg, genomförd med en skeppsbyggare i Korea.

Kemigruppen – stabilt kvartal trots höjda energi- och råvarukostnader
• Intäkterna för nuvarande verksamhet steg 4 % till SEK 9,02 miljarder (2004: 8,65 miljarder)
• EBIT exklusive engångposter sjönk 1 % till SEK 770 miljoner (2004: 780 miljoner)
o Egen tillväxt på 3 %: 1 % högre försäljningspriser; 2 % större volymer
o Press från energi- och råvarupriser
o Pulp & Paper Chemicals – klara förbättringar; nya stora anläggningar i Brasilien har invigts
o Base Chemicals – fortsatt starkt resultat
o Avyttringsprogrammet – fortsätter som planerat

Intäkterna ökade med 4 % under det tredje kvartalet jämfört med förra året till SEK 9,02 miljarder, där försäljningspriserna steg med 1 % och volymerna med 2 %. Valutaeffekter påverkade positivt med 1 %. Tillväxtmarknaderna levererar stark tillväxt och ett antal investeringsmöjligheter i Kina undersöks för tillfället. Till detta kan läggas två nya projekt, en polysulfidanläggning och en papperskemikalieanläggning, som nyligen offentliggjordes.

Exklusive engångsposter förblev EBIT i stort sett oförändrad på SEK 770 miljoner, medan rörelsemarginalen exklusive engångsposter var 8,6 % (2004: 9,1 %). Överskottet av högre intäkter åts till stor del upp av ökade energi- och råvarukostnader, som påverkade i princip alla delar av kemigruppen. Resultatet för Pulp & Paper Chemicals förbättrades, medan Base Chemicals visade ett fortsatt starkt resultat.

Frohn fortsatte: ”Kemigruppen levererar genomgående ett stabilt resultat trots höjda energi- och råvarukostnader. Pulp & Paper Chemicals återhämtade sig starkt efter andra kvartalet och vi invigde två nya anläggningar i Brasilien som kommer att försörja deras starkt växande pappers- och massaindustri. Strategin att koncentrera verksamheten inom gruppen till fem nya plattformar är genomförd och bolagen arbetar fokuserat i linje med sina utvecklingsplaner. Avyttringarna fortsätter som planerat och vi tror för närvarande att de första försäljningarna kommer att kunna genomföras under första kvartalet 2006.”

Interimsutdelning hålls oförändrad vid SEK 2,8
Akzo Nobel kommer att ge en interimsutdelning för 2005 på SEK 2,8 för varje aktie, samma som förra året. Med start den 20 oktober kommer Akzo Nobels aktier att handlas exklusive utdelning. Interimsutdelningen kommer att ske den 27 oktober 2005.

Oförändrad prognos
Vi bekräftar vår tidigare meddelade ambition att åstadkomma ett nettoresultat för helåret i samma storleksordning som 2004, som var SEK 7,3 miljarder beräknat enligt IFRS. Denna prognos baseras på vår nuvarande verksamhet och exkluderar omstruktureringskostnader, legala kostnader och kostnader för antitrustfall, resultat av avyttringar, effekter av det nya pensionsavtalet för Nederländerna, samt den avsedda uppgörelsen med Barr angående Organons Mircette-patent.
---

För mer information kontakta:
Akzo Nobel N.V.,
Corporate Media Relations, tel +31 26 366 4343
Kontakt: John Jennings

Till redaktören:
Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, färg och kemi. Koncernens omsättning för 2004 uppgick till cirka SEK 115 miljarder. Akzo Nobel har för närvarande 62 000 medarbetare i över 80 länder. Huvudkontoret ligger i Nederländerna. Resultatet för helåret 2005 publiceras 7 februari, 2006.
I Sverige har Akzo Nobel ca 4 200 anställda på ett 30-tal platser.
Internet: www.akzonobel.se, www.akzonobel.com
Ovanstående är en översättning av pressmeddelandet ” Akzo Nobel third quarter: topline grew 6%, operational results 7% lower ” från Akzo Nobel N.V. Växelkurs för omvandling av Euro till kronor är 9,334.


Safe Harbor Statement*
This press release may contain statements which address such key issues as Akzo Nobel’s growth strategy, future financial results, market positions, product development, pharmaceutical products in the pipeline, and product approvals. Such statements, including but not limited to the “Outlook”, should be carefully considered and it should be understood that many factors could cause forecasted and actual results to differ from these statements. These factors include, but are not limited to, price fluctuations, currency fluctuations, developments in raw material and personnel costs, pensions, physical and environmental risks, legal issues, and legislative, fiscal, and other regulatory measures. These factors also include changes in regulations or interpretations related to the implementation and reporting under IFRS, decisions to apply a different option of presentation permitted by IFRS, and various other factors related to the implementation of IFRS, including the implementation of IAS 32 and 39 for financial instruments. Stated competitive positions are based on management estimates supported by information provided by specialized external agencies. For a more complete discussion of the risk factors affecting our business please refer to our Annual Report on Form 20-F filed with the United States Securities and Exchange Commission, a copy of which can be found on the Company’s website.
* Pursuant to the U.S. Private Securities Litigation Reform Act 1995.Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy