Skip to main content

Akzo Nobels operativa resultat klart förbättrat under tredje kvartalet 2004

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 09:14 CEST

Arnhem, Nederländerna, 19 oktober, 2004 – Akzo Nobel, den internationella läkemedels-, färg- och kemikoncernen rapporterar ett nettoresultat för tredje kvartalet på SEK 1,9 miljarder exklusive engångsposter, 20% högre än motsvarande period 2003. Nettoresultatet inklusive engångsposter uppgick till SEK 4,7 miljarder beroende på engångsintäkter på SEK 2,8 miljarder, huvudsakligen från avyttringar. Akzo Nobel kommer att fastställa en oförändrad interimsutdelning på SEK 2.72 (EUR 0.30) per aktie.

När rapporten presenterades sade Akzo Nobels CFO Rob Frohn: ”Vårt operativa resultat är helt klart bättre. Läkemedelsgruppen hade ett bra kvartal, främst tack vare kostnadsbesparingar. Färggruppens resultat var också klart högre beroende på egen tillväxt och förvärv. Kemigruppens resultat var också avsevärt bättre. Baserat på tre kvartals resultat 2004 har vi höjt vår prognos för året som helhet, men vi förväntar oss trots allt att nettoresultatet blir i linje med 2003 eftersom vi inte kan räkna med att matcha Läkemedelsgruppens mycket starka sista kvartal 2003.”

Läkemedel – kostnadsbesparingar bidrar
Läkemedelsgruppens försäljning sjönk beroende på lägre volymer hos Organon och Diosynth samt valutaeffekter. Frohn: ”Trots en försäljningsnedgång på 9 %, så höjde våra kostnadsbesparingsprogram marginalerna och bidrog till en 9 % ökning av rörelseresultatet. Organon möter – i enlighet med förväntningarna – en kraftig nedgång i försäljningen av Remeron på grund av konkurrens från generiska kopior. Nedgången planar nu ut i USA och är än så länge begränsad i resten av världen.
Preventivmedlet NuvaRing visar stark tillväxt. Diosynth är liksom sina konkurrenter inom läkemedelssubstanser under stark press beroende på överkapacitet. Våra omstruktureringsprogram är snart genomförda och vi har presenterat en sammanslagning av Organon och Diosynth. Vi vill dra nytta av deras kombinerade know-how, teknologiska kunnande, personal och produktionsanläggningar och utnyttja marknadsmöjligheter till exempel inom bioteknik. Intervet, vår veterinärmedicinska enhet, redovisar ett förbättrat resultat, särskilt i Europa. Verksamheterna i Asien påverkas negativt av fågelinfluensan.”

Färg – klart bättre resultat genom tillväxt och förvärv
Färgverksamhetens resultat har förbättrats betydligt genom egen tillväxt och förvärv. Den egna tillväxten har vi framförallt i Asien och USA. Den uppgår till 4 %, vilket ger en ökning av rörelseresultatet på 10 %. Ett antal mindre förvärv förbättrade vårt distributionsnätverk i Europa. Frohn: ”Det är framförallt försäljningsvolymerna som ökat tillräckligt för att balansera kraftigt höjda råvarupriser. Råvarupriserna sätter press på våra marginaler över hela Färggruppen. Decorative Coatings förbättrade sitt resultat genom sänkta kostnader. Vad gäller Car Refinishes är deras resultat fortsatt under press. För att lösa detta problem har vi nyligen påbörjat ett omstruktureringsprogram som påverkar ca 600 arbetstillfällen över hela världen.
Periodens investeringar var i huvudsak inriktande på marknader med hög tillväxt i Asien och Östeuropa. På dessa tillväxtmarknader har vi hittills i år ökat antalet anställda med 780 personer, medan antalet anställda inom Färggruppen på mogna marknader sjönk med 420 personer.

Kemi – kraftigt förbättrat resultat
Nuvarande verksamhet inom Kemigruppen presterade egen försäljningstillväxt på 8 % vilket gav en ökning av rörelseresultatet på hela 36%. Frohn: ”Våra kostnadbesparings-program har givit resultat och konjunkturuppgången har lett till högre efterfrågan och priser. Nästan alla verksamheter levererade ett förbättrat resultat. Marginalerna pressades dock av högre råvaru- och energipriser.”

Akzo Nobel har avyttrat Catalysts och Phosphorus Chemicals, vilket ger en betydande extraordinär intäkt. Efter att försäljningen av UV/EB Resins tillkännagavs mottog Akzo Nobel nyligen ett bud för Coatings Resins verksamheten på ca SEK 1 miljard från Nuplex Industries Limited, Nya Zeeland. Affären väntas bli genomförd under sista kvartalet 2004. Med det kommer hela avyttringsprogrammet att ha inbringat ca
SEK 9 miljarder.

Prognos: nettoresultat i nivå med 2003
Frohn: “Akzo Nobel har redovisat ett klart förbättrat resultat under de första tre kvartalen 2004. Vi kommer emellertid att se kraftiga prisökningar på råvaror och energi, samtidigt som osäkerheten ökar på grund av det makroekonomiska läget. Dessutom förväntar vi oss inte att Läkemedelsverksamheten kommer att kunna leva upp till sitt mycket goda resultat från kvartal 4 år 2003, med hänsyn också till utvecklingen hos Diosynth. Med hänsyn till allt detta är vår prognos att nettoresultatet för hela året, exklusive extraordinära poster, kommer att ligga i nivå med 2003. Den särskilda intäkt som uppstod genom asenapine-samarbetet är ej medräknad i jämförelsen.”

- - -
Ovanstående är en översättning av pressmeddelandet ”Akzo Nobel’s operational performance up in Q2 2004” från Akzo Nobel N.V..För mer information kontakta:
Akzo Nobel N.V., Corporate Media Relations, John de Munnik, tel +31 26 366 4343
Akzo Nobel AB, Anna Larsson, tfn 08-743 47 49

Internet: www.akzonobel.se, www.akzonobel.com

Till redaktören:
Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, färg och kemi. Koncernens omsättning för
2003 uppgick till cirka 118 miljarder SEK. Akzo Nobel har för närvarande 63 000 medarbetare i över 80 länder. Huvudkontoret ligger i Nederländerna. Resultatet för 2004 publiceras 4 februari 2005.
I Sverige har Akzo Nobel ca 4 300 anställda på ett 30-tal platser.

Safe Harbor Statement*
This press release may contain statements which address such key issues as Akzo Nobel’s growth strategy, future financial results, market positions, product development, pharmaceutical products in the pipeline, and product approvals. Such statements, including but not limited to the “Outlook”, should be carefully considered and it should be understood that many factors could cause forecasted and actual results to differ from these statements. These factors include, but are not limited to, price fluctuations, currency fluctuations, developments in raw material and personnel costs, pensions, physical and environmental risks, legal issues, and legislative, fiscal, and other regulatory measures. Stated competitive positions are based on management estimates supported by information provided by specialized external agencies. For a more complete discussion of the risk factors affecting our business please refer to our Annual Report on Form 20-F filed with the United States Securities and Exchange Commission, a copy of which can be found on the Company’s website.

* Pursuant to the U.S. Private Securities Litigation Reform Act 1995.Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy