Skip to main content

AkzoNobel ökar användningen av förnyelsebara råvaror i färg och ytskydd

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 07:30 CEST

Färg- och kemikoncernen AkzoNobel utökar samarbetet med Solvay som producerar biobaserad epiklorhydrin. Målet för AkzoNobel är att till 2016 ersätta 20 procent av sin totala förbrukning av epiklorhydrin med förnyelsebar råvara. Målsättningen ligger i linje med regeringens nationella strategi för utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi.

Samarbetet med kemiföretaget Solvay innebär att AkzoNobel succesivt ökar användningen av förnyelsebara råvaror inom sin färg- och ytskyddsproduktion. Epiklorhydrin används som ingrediens i harts som fungerar som bindemedel i färg- och ytskyddsprodukter. Genom att använda Solvays epiklorhydrinprodukt Epicerol®, som är producerad av förnyelsebar glycerol, tar AkzoNobel ett steg närmre det biobaserade samhället. Epicerol® ger ett betydligt mindre koldioxidavtryck jämfört med de flesta fossilproducerade epiklorhydriner.

­– Genom att förlänga vårt samarbete med Solvay tar vi ytterligare ett steg framåt i vår biobaserade strategi. Vi uppmuntrar våra leverantörer att investera i biobaserade lösningar och att göra det möjligt för våra kunder att ha banbrytande hållbara produkter, säger Dick Bartelse, inköpschef, AkzoNobel.

För AkzoNobel är det viktigt att samarbeta längs hela leverantörskedjan, där även andra hartsleverantörer ingår. I och med samarbetet kan företaget förse sina kunder med biobaserade färg- och ytskyddsprodukter.

­–Det här samarbetet visar hur effektivt det är att arbeta med hållbarhetsfrågor ur ett livscykelperspektiv, där alla delar av leverantörskedjan går samman i gemensam sak. På detta sätt minskar vi vårt globala fotavtryck och möter de utmaningar vår bransch står inför när det gäller klimatförändringarna. Vi är stolta att, tillsammans med AkzoNobel, vara bland pionjärerna på detta område, säger Jean-Luc Préat, produktchef på Solvay Emerging Biochemicals Global Business Unit.

---

För mer information kontakta:
Maria Fiskerud, Informationschef, AkzoNobel Norden
Telefon: 0734-029 097 E-post: maria.fiskerud@akzonobel.com

 

Om AkzoNobel
AkzoNobel är ett världsledande färgföretag och en ledande producent av specialkemikalier, bygglim och limsystem. Vi förser företag och konsumenter världen över med innovativa produkter och brinner för att utveckla hållbara lösningar för våra kunder. Bland våra välkända varumärken finns Eka, International, Dulux och Sikkens. Vi rankas återkommande som ett av de ledande företagen inom hållbar utveckling. Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, är vi verksamma i fler än 80 länder, där våra 50 000 engagerade medarbetare levererar Tomorrow's Answers Today™.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy