Skip to main content

Eka Chemicals analyserar miljödom

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 16:00 CET

Göteborg, 10 november 2010 – Idag kom miljööverdomstolens dom i frågan kring hur marken på Eka Chemicals industriområde i Bohus, Västra Götaland ska hanteras.


"Vi har under lång tid fört en dialog med myndigheterna, frågan vi diskuterar gäller hur vi på ett effektivt och ansvarsfullt sätt ska säkerställa att vi minimerar miljöpåverkan av vår verksamhet i Bohus", säger Jan Svärd, vd för Eka Chemicals.

"Vi kommer att noga analysera det besked vi fått idag. Vi återkommer när vi har gjort en grundlig utvärdering".

Eka Chemicals har varit verksamt i Bohus sedan 1924. Anläggningen ligger ca 20 kilometer norr Göteborg och sysselsätter omkring 500 anställda. Utöver ett flertal produktionsanläggningar finns här bland annat företagets globala forskningscentra samt ledningen för Europaverksamheten. 

Den kontinuerliga dialog som förs med myndigheter, där dagens dom utgör en del, gäller främst hur miljöarbetetet ska genomföras när markutnyttjandet inom området förändras till följd av nedläggningar, ombyggnader m m.

---

För mer information kontakta:
Jan Svärd, vd Eka Chemicals +46 709 57 75 30
Maria Fiskerud, AkzoNobel Nordic Communications Manager, +46 734 029 097

Eka Chemicals med 2 568 anställda i 28 länder 2009 utgör en affärsenhet inom AkzoNobel. Omsättningen uppgick 2009 till 9 923 MSEK. Eka Chemicals är en ledande leverantör av blekkemikalier, papperskemikalier och system till massa- och pappersindustrin i hela världen, liksom vissa specialkemikalier till läkemedelsindustri, vattenrening, elektronikindustri m fl.

AkzoNobel är världens största färgföretag och en ledande producent av specialkemikalier,
bygglim och limsystem. Vi förser företag och konsumenter världen över med innovativa
produkter och brinner för att utveckla hållbara lösningar för våra kunder. Bland våra välkända varumärken finns Eka, International, Dulux och Sikkens. Vi är ett Global Fortune 500-företag och rankas återkommande som ett av de ledande företagen på Dow Jones Sustainability Index.
Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, är vi verksamma i fler än 80 länder, där våra

55 000 engagerade medarbetare levererar Tomorrow's Answers Today™.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera