Skip to main content

Vision Älvängen 2020

Blogginlägg   •   Sep 04, 2014 12:36 CEST

Genom förbättrade kommunikationer kommer Älvängen att kunna utvecklas till morgondagens järnvägssamhälle med både det lilla samhällets fördelar och med närhet till regioncentrum. Hur ska vi utnyttja denna möjlighet?

Strukturstudie

För att utveckla tankarna om framtidens Älvängen beslutade kommunstyrelsen att genomföra en idéstudie kallad Strukturstudie för Älvängens centrum. Syftet är att ta fram en samlad vision av hur Älvängen kan utvecklas från idag till 2020. Strukturstudien ligger nu som grund inriktningen på förändrings- och planeringsarbetet för Älvängen under de kommande åren.

Vision

En samlande vision behöver formuleras för Älvängens utveckling mot en attraktiv småstad. Visionen bör inte vara en plan över hur centrum ska byggas om. En sådan blir väldigt lätt inaktuell. Visionen bör istället grundas på generella principer som kan ligga till grund för det kommande arbetet. Här följer sex teman som föreslås bli utgångspunkter för det fortsatta arbetet.

  • Torget, småstadens samlingspunkt
  • Ett attraktivt boende i centrum
  • Kulturen som mötesplats
  • Trafik på småstadens villkor
  • Skapa förutsättningar för en levande centrumhandel
  • En tillgänglig och attraktiv älvstrand

Bifogade filer

PDF-dokument