Skip to main content

Ale går framåt i SKL:s mätningar av Öppna jämförelser om Trygghet och Säkerhet

Nyhet   •   Dec 03, 2013 13:40 CET

Det handlar om frågor om räddningstjänst, utryckningstider, eller personskador, stöld och tillgrepp, men även självskattning av den kommunala krisberedskapen.

År 2013 visar jämförelserna att Ale förbättrat sig med 13 placeringar jämfört med 2012, när det gäller frågor som berör säkerhet och trygghet. Ale ligger därmed på plats 61 av 290 kommuner! Vill du läsa mer, kan du göra detta i bifogade fil.

För mer information kontakta:

 

Charlott "Lotti" Klug, Brotts -och säkerhetshandläggare

Ale kommun. Sektor Arbete, Trygghet och Omsorg.

Tel: 0303-33 01 21, Mobil: 0704-32 01 21

e-mail charlott.klug@ale.se

www.ale.se

 

Bifogade filer

PDF-dokument