Skip to main content

Ale kommun har fått tre nyutbildade skolledare

Nyhet   •   Jul 05, 2012 18:40 CEST

Ale kommun har i vår fått tre nyutbildade skolledare. Anders Nordgren, Agneta Lindfors och Joakim Östling som under våren avslutade sin treåriga rektorsutbildning. De tre är de första bland Ale kommuns skolledare som genomgått det nya statliga Rektorsprogrammet, som är en utbildning på avancerad akademisk nivå.

Med tal och blommor uppvaktades Agneta, Joakim och Anders av sektorsledning och skolledarkollegor.
-Det har varit en ynnest att få gå utbildningen. Litteraturen har varit klockren och under utbildningstiden har jag verkligen fått tänka över var jag själv står i många frågor, säger Joakim Östling, som nu lämnar sin rektorstjänst på Kyrkbyskolan för att bli verksamhetschef för de äldre skolåren i grundskolan, gymnasiet och  Komvux.
 
Anders Nordgren, rektor på Bohusskolan håller med och tillägger: -Men det har varit tufft, samtidigt som det funnits en poäng med att jag hela tiden kunnat koppla ihop utbildningen med min egen vardag på skolan.
 
Agneta Lindfors, förskolechef på Äppelgårdens och Mellangårdens förskolor, är väldigt nöjd med utbildningen. -Det har varit spännande och jag har lärt mig jättemycket, säger Agneta. -Jag har fått en förståelse för våra verksamheter och vilka lagar och regler som styr. Dessutom har jag haft tur som fått läsa ihop med Anders och Joakim. Hoppas att jag har lärt dem mycket om förskolan avslutar Agneta.
 
Oavsett  rektorsutbildning eller vad det än är, Ales rektorer har ett gott rykte.  Mycket tack vare den bild våra rektorer sprider av skolor och förskolor i Ale.