Skip to main content

Ale kommun lanserar jämförelsetjänst

Nyhet   •   Jun 17, 2013 11:59 CEST

Föräldrar till förskolebarn kan bland annat jämföra antalet barn per pedagog, hur många barn som finns på respektive förskola. Anhöriga till äldre kan ta jämföra personaltäthet och var måltiderna tillagas på de olika äldreboenden samt även jämföra hemtjänster.

Jämförelser kan göras inom totalt 3 olika verksamhetsområden – barn och utbildning, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Leverantörerna är insorterade efter bland annat geografiskt område och driftsform vilket ger besökaren möjlighet att sortera mellan och specificera sina val med stor noggrannhet. Resultaten av jämförelsen visas både numeriskt och visuellt i form av diagram.

För mer information kontakta

Joachim Weaver

Utvecklingsstrateg, Sektor KS,  Ale kommun

Joachim.wever@ale.se


0303-330 764