Skip to main content

Ale kommun publicerar resultat från SKL's årliga undersökning om kommunernas kvalitet, i digital form

Nyhet   •   Jun 20, 2013 11:12 CEST

Intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar årligen sin undersökning om kommunernas kvalité inom vissa utvalda områden. Syftet med undersökningen är att kartlägga viktiga egenskaper/kvaliteter hos de deltagande kommunernas olika tjänster som går att jämföra mellan olika år.

Syftet är också att det ska vara möjligt att göra en jämförelse mellan kommunerna. Resultatet har tidigare funnits i pappersform, men finns nu digitalt på Ale kommuns hemsida.

Här finner du resultatet från 2012.

http://www.ale.se/kommun-och-politik/kvalitet-och-uppfoljning/kommunens-kvalitet-i-korthet-kkik.html