Skip to main content

Ale kommuns Näringslivsråd på plats!

Nyhet   •   Okt 25, 2012 11:32 CEST

Varför ett Näringslivsråd?

Näringslivsrådet bildades under 2012. Tanken med Näringslivsrådet är att få en naturlig koppling mellan kommun och näringsliv där våra näringslivsrepresentanter kan vara med och påverka Ale kommuns utveckling.  Näringslivsrådet består av utvalda personer från näringslivet i Ale kommun vilka representerar olika verksamheter inom industri, service och handel.

Näringslivsrådets främsta uppgift är att vara en naturlig koppling mellan kommun och näringsliv. En kanal. Ett diskussionsforum. Syftet är att göra det enklare för dig som företagare att vara med och påverka Ale kommuns utveckling. Genom att kontakta oss fångar vi upp och ser till att dina frågor kommer vidare genom att hålla en kontinuerlig och levande dialog mellan kommunens företag, politiker och tjänstemän. Näringslivsrådet består idag av 18 personer.

Näringslivsrådets uppdrag

Att bygga och bibehålla god kommunikation och samverkan mellan näringsliv och kommun genom att:

  • Bidra till att aktivt stärka företagsklimatet
  • Fungera som remissinstans mot kommunen
  • Utveckla Ale som boendeplats och plats att verka på
  • Verka som goda ambassadörer för Ale
  • Vara alla företagares företrädare

Fotograf bild: Alekuriren