Skip to main content

Avslutning för årets upplaga av Unga Entreprenörer i Europa

Nyhet   •   Aug 14, 2012 18:08 CEST

Årets upplaga av Unga Entreprenörer i Europa avslutades den 10 augusti på Ale gymnasium. 24 ungdomar i åldrarna 17-22 år från sex länder medverkade. Presentation av projektarbeten och certifiering skedde inför inbjudna gäster.

Tillsammans med Ales vänorter Kaufungen i Tyskland, genomförs årligen en entreprenörsutbildning för ungdomar i samverkan med Warwick University i England.  Syftet med utbildningen är att stimulera ungdomar till framtida entreprenörskap.

Utbildningen är förlagd till Krokholmen i Hakefjorden öster om Marstrand. Målet är att ungdomarna skall lära sig se och analysera affärsmöjligheter och se entreprenörskapet som en positiv utmaning och en framtida möjlighet. Efter de inledande teoretiska dagarna delas deltagarna in i internationella grupper för att tillsammans diskutera gruppens affärsidéer samt arbeta fram en affärsplan för vald idé. Utbildningen varvas med teambildande aktiviteter. Utbildningen finansieras av deltagaravgifter och bidrag från Ale kommun. Ledarna för utbildningen, vilken genomförs på engelska, är från Warwick University och Oxford Brookes University.

- De presenterar sina idéer på flytande engelska och kompletterar varandra på ett föredömligt sätt, säger Kjell Lundgren, projektledare.

- Det inspirerande att se hur mycket självförtroendet som kan byggas på så kort tid, instämmer Paula Örn (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Bland åhörarna i publiken fanns kommunala företrädare för Ale kommun, intresseorganisationer, massmedia - och på besök i Ale kommun för att ta del av projektets resultat i syfte att planera motsvarande utbildning i sina länder - kommunledning från Moldavien, Budesti och Ghanzi (provins i Botswana).  Samtliga var imponerade av deltagarnas idéer och sättet de presenterades på.

- En fantastisk utbildning, roligt att se hur ungdomarna tar till sig alla kunskap och lär sig att arbeta tillsammans, säger Erik Lidberg, kommunchef i Ale kommun och Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordförande.