Skip to main content

Camping med vikingatema? – Möjligheten att anlägga camping i Älvängen utreds

Nyhet   •   Jan 13, 2014 08:32 CET

Ale kommun växer. Inte bara när det gäller invånare och infrastruktur, utan även när det kommer till upplevelseindustrin. Projekt som exempelvis säkra ridvägar och pilgrimsleder bäddar för ett uppsving i besöksnäringen och då behövs fler övernattningsmöjligheter i kommunen.

– En campingplats går hand i hand med att vilja göra Ale attraktivt som besöksmål. Det hänger ihop med hela utvecklingen och campingmöjligheter är något som saknas längs hela sträckan mellan Trollhättan och Göteborg, säger näringslivschef Jannike Åhlgren.

Hon har själv varit i kontakt med företag som skulle vara intresserade av att etablera, men menar att man ännu har ett stort planförfarande framför sig.

–  Det kommer inte att ske i morgon eller i övermorgon, men vi har inlett en diskussion.

Tanken bakom valet av plats är att man ska kunna integrera Vikingagårdens verksamhet i campingverksamheten.

Det aktuella området uppmäter cirka fem hektar, inklusive den mark som redan är bebyggd med receptionsbyggnad, gamla gårdscentrum och parkering.

–  Nu ligger bollen hos sektor samhällsbyggnad som ska upprätta en detaljplan för campingen, säger Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig.

text: JOHANNA ROOS

ARKIVBILD: ALLAN KARLSSON

Bildtext: Vikingatema. Diskussioner om att eventuellt etablera en camping i anslutning till Vikingagården i Häljered förs med flera intressenter och nu ska man börja titta på en detaljplan.