Skip to main content

En skolsal som inte är som andra..

Nyhet   •   Feb 14, 2014 10:45 CET

Ale kommun har under 13 år genomfört utbildningsprojekten ”Morgondagens entreprenörer” och  ”Unga entreprenörer i Europa” (YEE) i Sverige. Antalet deltagande länder har successivt ökat  och uppgår nu till tio. Utbildningarna leds av professor Roger Mumby-Croft från Oxford.

Vid besök i Sverige 2011, arrangerat av ICLD (Internationellt centrum för lokal demokarti), fick ledande politiker och tjänstemän från Ghanzi District i Botswana vetskap om konceptet YEE. Efter besök i Ale kommun framställdes önskemål om att genomföra YEE i Ghanzi. Den ungdomliga arbetslösheten är där extremt stor.

Med stöd av ICLD samlades 12 ungdomar från Ghanzi, 4 från Namibia och 4 från Sverige i Ghanzi under december 2013.

- Världen måste stärka sin förmåga kring entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande. Det är därför viktigt att skapa internationella utbildningar och nätverk, säger Kjell Lundgren, projektansvarig internationellt.

I den Botswanska bushen

Utbildningen i Botswana (Ghanzi), var förlagd till Dqae Qare San Lodge ute i den Botswanska bushen. Huvudsyftet med utbildningar är att stärka självförtroendet hos ungdomarna och lära dem att våga tänka i nya banor.

Kursens olika delmoment bestod bland annat av att lära känna sig själv och sina nya vänner. Vem är jag? Vad vill jag? Samma förfarande gäller när deltagarna senare delades in i grupper för att tillsammans lösa en del uppgifter och slutligen i ett projektarbete formulera en affärsidé med tillhörande affärs- och marknadsplan.

Bra resultat

Resultatet i Ghanzi var lika framgångsrikt som programmet varit i Ale-, och Budesti (Moldavien 2010, 2012) kommun och det beslutades därför att YEE-projektet ska genomföras också i år, i Ghanzi, under november. Då finns det chans för ytterligare fyra ungdomar i Ale att få ta del av det äventyret.

Årliga sommarutbildningen på Krokholmen

Just nu pågår också planeringen av den årliga YEE utbildningen under augusti på Krokholmen . Det blir den 14:e upplagan i Sverige. År 2013 var det 27 deltagare på Krokholmen från sju länder och allt pekar på ett lika stort deltagande 2014.

- Den internationella mixen ger extra dynamik, säger Thomas Sundsmyr, ansvarig för YEE i Sverige

Kontaktpersoner:

Kjell Lundgren, e-post: kjell.lundgren@ale.se
Thomas Sundsmyr, e-post Thomas.sundsmyr@ale.se