Skip to main content

Goda resultat för äldreomsorgen i Ale

Nyhet   •   Jun 03, 2014 16:46 CEST

De äldre Aleborna är nöjda med både hemtjänsten och de kommunala boendena. Det är resultatet av ett målmedvetet arbete under flera år för att skapa större delaktighet och bättre kvalitet inom äldreomsorgen.

Boel Holgersson, ordförande för omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande är nöjd:

- Det är mycket glädjande att de allra flesta äldre i Ale är nöjda med den vård och omsorg de får.  Jag tror att det nya arbetssättet med fokus på de äldre och förbättringar när det gäller maten med all säkerhet kommer att ge ytterligare förbättringar säger Boel Holgersson.

Resultatet grundas på en enkät som alla som använder kommunens hemtjänst eller bor på ett kommunalt boende fått svara på. En viktig fråga är om personalen har tid så att det räcker.

Frågan handlar om ifall personalen brukar ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos brukaren. Här säger 85 procent av hemtjänsttagarna och 79 procent av dem som bor i ett kommunalt boende ja. Siffrorna för Sverige är i genomsnitt 82 och 72 procent.

Förtroendet för dem som jobbar i hemtjänst och på boenden är också högt i Ale, 93 procent inom hemtjänsten och 90 procent på boendena. Ett annat område där kommunen ligger över genomsnittet är hur trygg den äldre personen känner sig.

- Trygghet och förtroende är viktiga områden som vi hela tiden arbetar med. Vi pratar mycket i personalgrupperna kring bemötande och hur vi hjälper våra brukare att leva ett värdigt liv. Vi har undersköterskor och metodhandledare som fått utbildning i socialstyrelsens satsningar för värdigt liv och välbefinnande, säger Ann-Sofie Borg, som är verksamhetschef för äldreomsorgen i Ale kommun.

Att de äldre upplever att personalen har tid att göra sitt arbete känns extra bra, menar Ann-Sofie Borg. Under de senaste åren har Ale kommun lagt pengar på att frigöra boendepersonal från städuppgifter. I stället sköts städet av speciell städpersonal  medans äldreomsorgens medarbetare kan fokusera på de äldre.

- Vi märker att både våra brukarna och deras anhöriga uppskattar att personalen kan ge mer tid till direktkontakt, säger Ann-Sofie Borg.