Skip to main content

Miljonregn över Ale

Nyhet   •   Dec 18, 2013 10:58 CET

Jordbruksverket erbjöd i oktober Sveriges Leaderområden möjlighet att söka extra bidrag ur en pott om 95 miljoner kronor. Leader Göta älv som består av Ale,  Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg kommuner skickade in 14 ansökningar och 11 har redan fått positivt besked. Två väntar på beslut. Totalt fick Leader  Göta älv projektstöd om 9,3 miljoner kronor.

– Det är nästan för bra för att vara sant. Vi har jublat många gånger den senaste tiden. Att 10% av departementets extramiljoner går till Götaälvdalen  känns fantastiskt. Det är helt uppenbart att de gillar våra idéer och sätt att jobba, säger verksamhetsledaren Thomas Sundsmyr.

Det var snabba ryck när jordbruksverket lät meddela att det fanns ytterligare miljoner att söka. Leader Göta älv utnyttjade sitt kontaktnät och hann få  iväg 14 ansökningar. – Vi vände oss till tidigare projektledare som vi visste hade idéer. De är vana vid administrationen och ärendegången, vilket gjorde att det gick ganska snabbt  att få till ansökningarna, säger Sundsmyr . EU-stödet är avsett till att stimulera och utveckla landsbygdsområden. Det finns ett antal olika inriktningar där miljö och ökad livskvalitet är  tongivande mål. Ett huvudsyfte är att skapa nya arbetstillfällen.

– Hur många nya permanenta jobb som har skapats låter jag vara osagt, men projekten i sig skapar mycket sysselsättning. Ta bara iordningställandet av  Ales ridvägar, säger Sundsmyr.

Projekt säkra ridvägar fick det största anslaget (se separat artikel), men den som jublade högst var Alebackens eldsjäl John Hansson. Föreningen fick  först ett investeringsbidrag från Ale kommun om 600 000 kronor och sedan 1,4 miljoner från Leader. Pengarna är avsedda för en ny miljövänlig pistmaskin.

– Det är nästan ofattbart! Vi utredde möjligheten att låna två miljoner, men plötsligt har vi löst hela finansieringen med hjälp av alla goda krafter i Ale  utan att ha en krona mer i skuld, säger Hansson till lokaltidningen.

Den nya miljövänliga pistmaskinen förbrukar hälften så mycket bränsle som den nuvarande. Helt ny är den däremot inte. Den har fyra år på nacken och har  använts i finska fjällen.

– Den sänker våra driftskostnader till hälften, men den är också större och snabbare. Det gör att vi kan pista backen på halva tiden. Det frigör mycket tid  till annat, menar Hansson som hoppas att den gamla pistmaskinen också kan komma aleborna till del. – Vi har en idé, men inget är klart än.

Thomas Sundsmyr gläds lite extra åt Alebacken.

– Det är ett fantastiskt gäng som driver anläggningen helt ideellt. Idag är det vår största turistattraktion och ett bra bevis för hur långt man kan komma  när kommun, föreningsliv och näringsliv drar åt samma håll. Det är ett flaggskepp och en verksamhet som hela Ale ska glädjas åt.

Leader Göta älv har också drivit tre paraplyprojekt, ungdomskraft, energispar och utvecklingspengar för turism.

– Bland annat har flera bygdegårdar och Folkets Hus kunnat byta värmekälla med hjälp av Leaderpengar. Ungdomar har kunnat söka upp till 20 000 kronor till  att genomföra diverse projekt. Det var varit en bra resurs, säger projektledare Annika Leander.

Leader Göta älv går mot sitt slut. Några mer pengar finns inte nu att söka. Programperioden sträcker sig 2013 ut, sedan väntar planering och strategiarbete  för en eventuellt ny period.

– Departementet kommer söka om EU-medel till fortsatt landsbygdsutveckling. Vi har funderingar på att slå oss ihop med Lerum och Alingsås för att skapa ett större Leaderområde, men inget är klart än. 

Översikt över tilldelning EU-stöd till Leader Göta Älv

NYA LEADERPENGAR

Göta älvdalsturism 560 000

Fiber i Ale och Lilla Edets landsbygd 1 000 000

Konsertserie öppen scen i Lilla Edet 105 000

Destination Häst i Ale 2 919 700

Destinationsutveckling Lödöse 384 000

Tvillingbergens Geologi 673 000

Fiberutbyggnad Vänersborg 944 300

Förlängning av Lödöseleden 441 000

Projektutveckling/coachningen 255 000

Fiberlots Trollhättans landsbygd 231 000

Alebackens miljövänliga pistmaskin 1 400 000

EU projektstöd: 9 300 000 Offentlig medfinansiering 3 800 000

Total satsning 13 100 000 (Offentlig medfinansiering kan vara bidrag från kommun, region, studieförbund eller annan offentlig organisation eller till exempel arbetad tid från dessa)

Text och foto:  PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Bildtext:
John Hansson och Alebacken gläds över nya EU-pengar