Skip to main content

Morgondagens entreprenörer utbildas på Krokholmen

Nyhet   •   Jul 23, 2013 10:03 CEST

Ale kommun har under 12 år genomfört utbildningsprojekten Morgondagens Entreprenörer och Unga entreprenörer i nya Europa (YEE). Antal deltagande länder har successivt ökat och uppgår nu till 8 deltagande länder. Utbildningen leds av ett team från Oxford England med professor Roger Mumby-Croft i spetsen, men även Ale kommun har utbildat lärare som deltar.

Europa måste stärka sin förmåga kring entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande. Det är av största vikt att höja medvetenheten om att kreativitet och entreprenöriellt tänkande är centralt för den personliga utvecklingen och också för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Det är därför viktigt att skapa internationella utbildningar och nätverk. Ale kommun arbetar nu vidare med utbildningsprogrammet YEE. Förutom återkommande utbildning i augusti varje år i Ale kommun så finns förfrågningar även från Tyskland, Turkiet, Ukraina och Botswana.

YEE utbildningen har som syfte att få deltagarna att starta en process i att tänka annorlunda, utveckla kreativt tänkande, stärka självförtroendet, utveckla språkkunskaper, skapa kulturmöten och nya kontakter samt stimulera till framtida entreprenörskap. Efter varje kurstillfälle analyseras och utvärderas utbildningen av ledare och elever.