Skip to main content

Nu har Ale ett vård- och omsorgscollege

Nyhet   •   Aug 27, 2012 18:19 CEST

Nu har Ale ett vård- och omsorgscollege

Invånarna ska få en bra vård och omsorg. Det är tanken bakom certifieringen som vård- och omsorgscollege som Ale kommun fått tillsammans med Lilla Edets kommun.

Sirpa Niemi, verksamhetschef för funktionshinder, har lett arbetsgruppen sedan hösten 2009:
- Det känns högtidligt att äntligen vara i hamn, men det är nu som själva arbetet börjar. Vi vill ha en samsyn och använda resurser på rätt sätt för att rekrytera medarbetare med rätt kompetens så att det i slutändan blir lätt att leva i Ale för vårdtagarna.
 
Colleget är en nationell satsning där utbildning och arbetsliv tillsammans skapar en vård- och omsorgsutbildning som bidrar till att det finns välutbildad personal inom området. Verksamheterna ska uppfylla behoven hos dem som behöver stöd och hjälp — våra invånare.
Samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetslivet sker på regional och lokal nivå. Både nya studerande och redan anställda får utbildning och kompetensutveckling inom vård- och omsorgscolleget. De studerande har stort inflytande över det egna lärandet.

Stora behov

Många som jobbar inom vård- och omsorgssektorn går i pension under de närmaste åren. Samtidigt ökar kraven på god och säker vård och därmed behoven av mer och högre utbildad personal inom vård och omsorg.
Vård- och omsorgscolleget agerar för att få fler att utbilda sig inom vård och omsorg, både genom ungdoms- och vuxenutbildningen.  Arbetsgivaren får personal som har en adekvat, behovsanpassad utbildning som är kvalitetssäkrad.

Den här formen av modern samverkan ger vård och omsorg av hög kvalitet samtidigt som arbetsgivaren får personal med kvalitetssäkrad utbildning.
Studenterna får en modern och attraktiv utbildning som ger anställningsbarhet med garanterad kvalitet alternativt en god grund för vidare studier.  Redan anställda får en möjlighet till kompetensutveckling.