Skip to main content

Nya framgångar för Ale kommun och projektet YEE

Nyhet   •   Okt 19, 2012 10:04 CEST

Ale kommun har under 12 år genomfört utbildningsprojekten Morgondagens Entreprenörer och Unga entreprenörer i nya Europa (YEE). Antal deltagande länder har successivt ökat och uppgår nu till 8 deltagande länder. Utbildningen leds av ett team från Oxford England med professor Roger Mumby-Croft i spetsen, men även Ale kommun har utbildat lärare som deltar.

Europa måste stärka sin förmåga kring entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande. Det är av största vikt att höja medvetenheten om att kreativitet och entreprenöriellt tänkande är centralt för den personliga utvecklingen och också för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Det är därför viktigt att skapa internationella utbildningar och nätverk. Ale kommun arbetar nu vidare med utbildningsprogrammet YEE. Förutom återkommande utbildning i augusti varje år i Ale kommun så finns förfrågningar även från Tyskland, Turkiet, Ukraina och Botswana.

YEE utbildningen har som syfte att få deltagarna att starta en process i att tänka annorlunda, utveckla kreativt tänkande, stärka självförtroendet, utveckla språkkunskaper, skapa kulturmöten och nya kontakter samt stimulera till framtida entreprenörskap. Efter varje kurstillfälle analyseras och utvärderas utbildningen av ledare och elever. 

Nya framgångar för entreprenörsutbildningen i Moldavien

Budesti kommun i Moldavien har haft en representant med i den svenska utbildningen varje år sedan 2006. Borgmästaren i Budesti framförde tidigt önskemål om att få genomföra YEE i sin kommun. Behovet är stort för unga vuxna (18-25 år) att få framtidstro och självförtroende. Entreprenöriellt tänkande är en absolut bristvara. Med stöd av Sida och ICLD genomfördes ett pilotprojekt i Moldavien 2010. Utvärderingen visade att Alemodellen fungerade utmärkt även i Moldavien. Två år senare, i september 2012 genomfördes utbildningen på nytt. Nu fanns det flera syften, bland annat att utbilda framtida ledare som kan driva YEE på egen hand i Moldavien. Dessutom kopplades Högskolan Väst och Drivhuset in i projektet för att inspirera tidigare deltagare att ta nästa steg och starta eget.

 

För mer information kontakta projektledare Kjell Lundgren på kjell.lundgren@ale.se

Fotograf bild: Alekuriren