Skip to main content

Satsning på turism i Ale

Nyhet   •   Dec 18, 2013 11:01 CET

Ett stödbelopp på nästan 3 miljoner kronor från Leader Göta älv kommer nästa år att användas till att koppla på slingor till huvudleden. Den fem mil långa leden går nu från Bohus i söder till Alvhem i norr, med undantag för några kortare sträckor som fortfarande väntar på att färdigställas. 

– Vi har självklart stor respekt för summan och är otroligt glada över att ha fått förtroendet att använda pengarna på ett bra sätt. Det viktigaste är att  lyssna på vad folk vill ha så att alla känner sig som vinnare i projektet, säger Peter Tifelt, ordförande i föreningen Säkra ridvägar i Ale.

Inför 2014 växlar man upp arbetet ytterligare och stödbeloppet på nästan 3 miljoner kronor från Leader Göta älv kommer i första hand att användas till  kompletterande slingor.

– I början av nästa år kommer vi att dra igång arbetsgrupper för de olika sträckorna, som sedan ska utökas under året. Idag kan man i princip rida  från Jennylund till Alvhem. För att få med även hästanläggningar som ligger en bit ifrån huvudleden kommer vi nu att börja knyta an slingor, säger Rune Sandstad,  föreningens vice ordförande.

Han berättar också att det långsiktiga målet är att leden sedan ska fortsätta upp mot Livered, Sålanda och Skogstorp. Peter Tifelt poängterar att ridlederna inte bara ska ses som en fördel för hästfolk, utan som en viktig del av turistnäringen.

– Vi vill att vägarna ska kunna användas på alla möjliga sätt och vi samverkar även med pilgrimslederna. Man ska kunna promenera på alla slingorna,  med respekt för hästen.  

Föreningen Pilgrim- och vandringsled Lödöse Essunga fick beviljat ett stödbelopp på 441 000 kronor. Projektledaren Bo Björklund menar att de kommer att  användas till två saker:

– Man kommer att färdigställa en led från Lödöse till Lilla Edet mot Ström, genom Hjärtum, Trollhättan och över Dalbobron i Vänersborg. Den andra delen ska  användas till att utveckla en ny interaktiv hemsida. 

Ett annat projekt inom turistnäringen som beviljats ett stödbelopp på närmare 600 000 kronor är Göta älvturism.

– Vi har lärt oss mycket under de här två åren som projektet har pågått och kommit fram till att vi behöver lägga mer fokus på planering och nätverksträffar  för att företagare ska hitta varandra och bli varandras ambassadörer.

Under nästa år kommer vi att varje månad boka in en större föreläsning eller utbildning för  företagarna. Vi kommer även att fokusera på bland annat marknadsföring i sociala medier och målgruppsanpassade produkter och erbjudanden, berättar Susanna Hammar,  projektledare.

Vid pennan: Johanna Roos

Bildtext: Glädjande besked. Peter Tifelt, ordförande i den ideella föreningen Säkra ridvägar i Ale och vice ordförande Rune Sandstad välkomnar stödbeloppet på närmare 3 miljoner kronor från Leader Göta älv, som möjliggör ett fortsatt arbete med säkra ridvägar genom kommunen. Här tillsammans med hästen – Andalusiern – Blue Zenit.