Skip to main content

Ale får halvmiljon till laddstation för elbilar

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 16:30 CET

Naturvårdsverket har beslutat att ge Ale kommun 550 000 kr till att sätta upp en snabbladdningsstation för elfordon i Älvängen. Ale tar ännu en gång plats bland kommunerna som jobbar för ett hållbart samhälle.

Kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (S) är glad för beskedet:

- Det är väldigt viktigt för oss att göra det enklare att leva klimatsmart i Ale. Tillgång till snabbladdning är viktigt för att kunna välja eldrift. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen. Kommunen har höga ambitioner och har satt tydliga politiska mål som nu realiseras.

Annika Friberg, utvecklingsledare ekologisk hållbarhet, berättar att Ale nu blir en viktig pusselbit i den nationella utbyggnaden.

- Förare av elbilar vill kunna resa med eldrift så långt som möjligt. Älvängen är en strategisk plats på lagom avstånd från Göteborg när man reser med eldriven bil. Det är därför naturvårdsverket väljer att ge oss pengar, säger Annika Friberg, utvecklingsledare ekologisk hållbarhet på Ale kommun.

Fördelar för alla

Dessutom finns det stora vinster för Ale kommun, både som organisation och som bostadsort. Kommunen har en elbuss som trafikerar Älvängen och snabbladdningsstationen ger Ale kommun möjlighet att använda elbussen mer. Organisationen kan lösa sitt eget miljömål när kommunens miljöfordon kan ladda under dagen.

- Och självklart kan alla Älvängenbor, Aleinvånare och besökare använda laddstationen, säger Annika Friberg.

Satsningen är en del av Klimatklivet och kostar totalt 580 000 kr. Ale kommun får alltså bidrag från naturvårdsverket på 95 procent av kostnaden.

Vision 2025  -  Ale - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar om den gemensamma livsmiljön.

I Ale Inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätta att leva.

Visionen har tre viktiga uppgifter:

* Att inspirera aleborna att själva göra skillnad

* Att inspirera kommunens medarbetare till förändring

* Att attrahera de människor/företag/organisationer som tror på vår idé och vill vara med att göra platsen Ale lätta att leva i.