Skip to main content

Ale kommuns utvecklingsarbete synliggörs på Europeisk konferens om innovation i Bologna.

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2014 08:00 CEST

Onsdagen den 1 oktober medverkar Ales näringslivschef, Pia Areblad, på den Europeiska konferensen Lets 2014. Konferensen vill lyfta initiativ över hela Europa där man samarbetat över gränser för att bidra till innovation och utveckling. Tilltalet relaterar till den så kallade nya renässansen man skönjer i Europa; kompetens från konst och kultur samverkar med teknik och vetenskap för att möta sociala och ekonomiska utmaningar.

  • Vi behöver kraftsamla för att kunna möta de globala utmaningar vi står inför. Här är otraditionella samarbeten är avgörande. Jag hoppas att min medverkan på Let´s 2014 ska bidra till att sätta Ale på kartan och ge oss tillgång till nya metoder som genererar växtkraft i näringsliv och samhälle, säger Pia Areblad.

    Ale har de senaste åren haft Henrik Wallgren, konstnär, som kreativ katalysator i kommunen. I juni rekryterades Pia Areblad, som sedan länge varit en av de är tongivande aktörerna i Europa då det gäller att möta samhällsutmaningar och behov av nytänkande inom industri och näringsliv med samarbeten med konst och kultur.

Konferensen arrangeras av det italienska ordförandeskapet i EU i samarbete med utbildning-, närings-,  och utrikesdepartementet i Italien med stöd av EU:s fond för forskning och utveckling.

För mer information kontakta:

Pia Areblad
Näringslivschef Ale Kommun
Telefon 303-33 06 35, 0706 746 990
E-post: pia.areblad@ale.se

Följ arbetet på #alenaringsliv

Läs mer på http://www.lets2014.eu/

Fakta på engelska om Let's

LET’S 2014 is an international Conference organised in the context of the Italian Presidency of the Council of the European Union, with the Patronage of the Ministry of Education, University and Research, the Ministry of Economic Development and the Ministry of Foreign Affairs, and supported by European Union Funding for Research and Innovation.

LET’S 2014 will be held in Bologna (Italy) from September 29th to October 1st 2014 with the aim of discussing the role of the Key Enabling Technologies pinpointed by Horizon 2020, the European Union Framework Programme for Research and Innovation, in bridging the gap between excellence in scientific and technological research, innovation in industry and access to the European and global markets.

LET’S 2014 is a conference bringing together more than 1000 delegates from all over the world to discuss how Europe can support the growth and the creation of new jobs and face Societal Challenges through new products, processes and services, creating opportunities for European actors.

LET’S 2014 will focus on the perspective of Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing, and will point out how the industrial system should be able to develop the industry’s ability to integrate - through a systemic approach - creativity, culture, knowledge and competitiveness.

Vision 2025  -  Ale - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar om den gemensamma livsmiljön.

I Ale Inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätta att leva.

Visionen har tre viktiga uppgifter:

* Att inspirera aleborna att själva göra skillnad

* Att inspirera kommunens medarbetare till förändring

* Att attrahera de människor/företag/organisationer som tror på vår idé och vill vara med att göra platsen Ale lätta att leva i.