Skip to main content

Ale ökar mest i väst

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2016 16:31 CET

Ale kommun har den största befolkningsökningen i Göteborgsregionen under 2015 och överträffar dessutom kommunens tillväxtmål. Den sista december 2015 bodde 28 862 personer i Ale, en ökning med 439 personer eller 1,54 procent. Kommunens tillväxtmål ligger på 1,5 procent.

Ale kommun är inte ensam i Göteborgsregionen om att ha en ökande befolkning, men ingen annan kommun har lika många nya invånare. Dessutom ligger vi över genomsnittet både för hela landet och för Västra Götaland.

- Vi är naturligtvis jätteglada över att för första gången nå kommunens tillväxtmål. Orsaken är en kombination av infrastrukturinvesteringar i Ale och vårt medvetna strategiska arbete med att få fram mark för att bygga bostäder. Dessutom har vi jobbat stenhårt för att öka exploatörernas intresse, säger Paula Örn (S), kommunstyrelsens ordförande.

Delar av Ale kommun är närmare Göteborg än Göteborg självt – till Surte tar det drygt tio minuter med pendeltåg från Göteborgs centralstation. Skolresultaten ökar och tillsammans med bostadsexpansionen tror vi på en fortsatt stark tillväxt.

För att se statistiken i tabellform se http://www.ale.se/nyheter-ale.se/nyhetsarkiv/2016-02-26-ale-okar-mest-i-vast.html

Vision 2025  -  Ale - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar om den gemensamma livsmiljön.

I Ale Inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätta att leva.

Visionen har tre viktiga uppgifter:

* Att inspirera aleborna att själva göra skillnad

* Att inspirera kommunens medarbetare till förändring

* Att attrahera de människor/företag/organisationer som tror på vår idé och vill vara med att göra platsen Ale lätta att leva i.