Skip to main content

Ales arbete med sociala investeringar i fokus på Almedalsveckan

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2013 07:00 CEST

Begreppet sociala investeringar innebär att framtida utanförskap, så som missbruk, kriminalitet och arbetslöshet kan undvikas med hjälp av tidiga insatser. Det handlar om att arbeta förebyggande med barn och unga som riskerar att hamna i framtida utanförskap. Att se kostnader för preventiva insatser som en investering för framtiden.

Ale kommun har arbetat målinriktat med sociala investeringar sedan 2009. Ett arbete där fokus är att nå bättre resultat i skolan och minska psykisk ohälsa bland barn och unga i Ale kommun. Med hjälp av analysmodeller kan insatserna utvärderas innan beslut och förväntat framtida resultat beräknas. Birgitta Augustsson som leder arbetet inom Ale kommun är även en av temaledarna i det centrala utvecklingsarbetet inom Sveriges kommuner och landsting.

-  Det är viktigt att vi arbetar över gränserna för att skapa nya och bättre processer som hjälper våra barn och unga hitta rätt väg i livet. De investeringar vi gör idag ska leda till bättre arbetsätt så att vi minskar kostnaderna för missbruk, kriminalitet och arbetslöshet i framtiden. Den största vinsten är att vi kan minska mänskligt lidande, säger Birgitta Augustsson.

Idag pågår två arbeten inom Ale kommun, Fotosyntes och Star for Life i Sverige.

Fotosyntes riktar sig till barn i årskurs 4-6 där så kallade livsledsagare arbetar med att stärka barnets självkänsla och självsäkerhet.

Star for Life i Sverige som riktar sig till elever i årskurs 8 och till introduktionsprogram på Ale gymansium. Konceptet bygger på att det kreativa skapandet inom musik, konst och kultur får barn och unga att hitta nya vägar och bryta negativa händelseförlopp.

Läs mer om sociala investeringar i Ale kommun:http://www.ale.se/kommun-och-politik/sociala-investeringar.html

Kontakt: birgitta.augustsson@ale.se

telefon: 0704-320528

Vision 2025  -  Ale - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar om den gemensamma livsmiljön.

I Ale Inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätta att leva.

Visionen har tre viktiga uppgifter:

* Att inspirera aleborna att själva göra skillnad

* Att inspirera kommunens medarbetare till förändring

* Att attrahera de människor/företag/organisationer som tror på vår idé och vill vara med att göra platsen Ale lätta att leva i.