Skip to main content

Bolaget SOLTAK AB snart startklart

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 11:34 CEST

I oktober och november presenteras resultatet. Därefter är det upp till de sju kommunerna i SOLTAK att avgöra om gemensam lönehantering, ekonomiadministration, IT-drift samt inköp/upphandling ska läggas i bolaget SOLTAK AB: s verksamhet. Ett beslut som i slutändan tas av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Förstudierna ska resultera i beslutsunderlag som ska ligga till grund för varje kommuns ställningstagande om vilken/vilka verksamheter som ska övergå till bolaget. Slutresultatet av förstudierna ska rapporteras i oktober/november. Det handlar om hur våra kommuner ska kunna kvalitetssäkra dessa områden, göra oss mindre sårbara och säkerställa hög kompetens.

Förstudierna sker i projektform där varje förstudie är ett delprojekt. Britt-Marie Nilsson blir projektledare i de olika delprojekten. Första projektmötet i varje projekt ägde rum i vecka 24 och datainsamlingen ska vara klar v 26.

Bilförsörjning

En upphandling om gemensam bilförsörjning och tillhörande administration har gått ut.  

Britt-Marie Nilsson erfaren projektledare

Britt-Marie Nilsson är en rutinerad projektledare och anställd av Kungälvs kommun sedan den 6 maj. Anställningen varar 1,5 år. Britt-Marie Nilsson är beteendevetare i grunden och har 30 års erfarenhet av offentlig förvaltning. Hon har arbetat som enhetschef personalutvecklare, sektorchef och projektledare. Britt-Marie kommer närmast från företaget Aditro AB där hon verkat som projektledare och bland annat jobbat med processkartläggningar och infört nya datorsystem inom flera områden.  

Bolaget SOLTAK AB snart startklart

Innan juni månads utgång har samtliga kommuners kommunfullmäktiga beslutat om att bilda bolaget SOLTAK. Man räknar med att bolaget startar efter sommaren 2013.

För mer information kontakta Britt-Marie Nilsson, projektledare, via telefon 0303-23 94 61 eller e-post britt-marie.nilsson@kungalv.se.


Vision 2025  -  Ale - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar om den gemensamma livsmiljön.

I Ale Inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätta att leva.

Visionen har tre viktiga uppgifter:

* Att inspirera aleborna att själva göra skillnad

* Att inspirera kommunens medarbetare till förändring

* Att attrahera de människor/företag/organisationer som tror på vår idé och vill vara med att göra platsen Ale lätta att leva i.