Skip to main content

Höstens betyg bättre än föregående år

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2016 10:30 CET

Nu ökar betygen i Ales skolor. Höstens terminsbetyg visar en tydlig förbättring jämfört med höstterminen 2014. Tidigare har det varit främst de yngre eleverna som fått bättre resultat, men nu ser vi också bättre resultat för eleverna på högstadiet.

- Att vi nu även i högstadiet kan se att det arbete som sker i våra skolor ger resultat gör mig oerhört glad. Det är i våra klassrum det sker, och det är våra pedagoger och elever som gör jobbet, säger Dennis Ljunggren (S), ordförande i utbildningsnämnden.

- Det är väldigt roligt att se hur fler och fler elever i Ale når bättre resultat i skolan. Medvetna, långsiktiga satsningar och en samsyn på hur viktigt det är att skolresultaten förbättras ger nu resultat, säger Elena Fridfelt (C), vice ordförande i utbildningsnämnden.

Bättre i hela högstadiet

Höstterminsbetygen visar stora resultatförbättringar för hela högstadiet i kommunens skolor jämfört med höstterminen 2014 för meritvärde, andel behöriga till gymnasiet och andel elever som nått målen i alla ämnen.

Förbättringen är också tydlig när vi jämför resultaten för samma elevgrupp. Eleverna i årskurs 9 har förbättrat sina resultat väsentligt jämfört med höstterminen 2014 när de gick i årskurs 8.

Därför är betygen högre

Genom breda satsningar på kvalitetsarbete, utveckling och medvetna satsningar på pedagogiskt ledarskap har kvaliteten på undervisningen höjts:

- Nu börjar vår satsning på utvecklingsprogrammet I Ale skolor vill vi lära oss mer synas i resultaten. Jättekul! säger Eva Lejdbrandt, sektorchef för sektor utbildning, kultur och fritid.

- Till syvende och sist ska resultatförbättringen i våra skolor kopplas till att våra medarbetare och elever gjort ett fantastiskt arbete. Resultatförbättringen kommer inte av sig själv utan genom hårt och långsiktigt arbete. Det är med stolthet jag nu äntligen ser att kunskapsförbättringen syns på lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet säger Joakim Östling, verksamhetschef för grundskolan.

Vision 2025  -  Ale - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar om den gemensamma livsmiljön.

I Ale Inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätta att leva.

Visionen har tre viktiga uppgifter:

* Att inspirera aleborna att själva göra skillnad

* Att inspirera kommunens medarbetare till förändring

* Att attrahera de människor/företag/organisationer som tror på vår idé och vill vara med att göra platsen Ale lätta att leva i.

Bifogade filer

PDF-dokument